PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Třetině rostlin a živočichů na Zemi hrozí vyhynutí

11.5.2010

OSN připravuje každoroční zprávu monitorující situaci ohrožených živočišných a rostlinných druhů na naší planetě. Podle nejnovějších informací je v ohrožení vyhynutí celá jedna třetina rostlin a živočichů. Očekává se, že tento velmi alarmující stav bude oficiálně zveřejněn během tohoto týdne.

Světovou biodiverzitu nebezpečně ohrožuje rozmach nových hospodářských gigantů jako je Čína, Indie, Brazílie a další. Zatímco západní země si stále výrazněji uvědomují nutnost chránit ohrožené druhy, tak v rozvojových zájem je apetit po surovinách tak veliký, že není ani trochu brán ohled na ochranu zranitelných ekosystémů. Tak budou údajně varovat autoři nové studie.

Populační růst, znečištění a rozšiřování západního konzumního stylu jsou hlavními nepřáteli ohrožených živočišných i rostlinných druhů. Zejména velká část asijské půdy je aktuálně přeměňována na obdělávanou hospodářskou, což je spojeno s ničením přirozených útočišť živočichů.

Obrovský propad stavů je zaznamenáván i u mnoha vodních živočichů, například u asijských říčních delfínů. Podílí se na tom nadměrný rybolov a budování přehrad.

Být všichni jako Američané, potřebovali bychom pět planet

Nejnovější zpráva počítá s daty získanými z více než 120 zemí po celém světě. Je založena i na nedávné studii organizace International Union for Conservation of Nature (IUCN), podle které je ohroženo 21 procent všech známých savců, 30 procent obojživelníků a celých 35 procent bezobratlých živočichů.

"Míra poškození (ekosystémů) je daleko vyšší, než se dříve čekalo. Vymírání živočišných druhů momentálně běží až tisíckrát rychleji, než tomu bylo v historii. Pokud budeme pokračovat v neudržitelném modelu produkce a konzumace, tak to bude obrovský problém. V roce 2050 by nás mělo být na Zemi devět miliard a pokud by všichni měli stejný životní styl jako Američané, potřebovali bychom pět planet," uvedl Ahmed Djoghlaf, který předsedá organizaci Convention on Biological Diversity.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu