PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Pětině ještěrek hrozí vymření, na řadě jsou včely

15.5.2010

Santa Cruz - Živočišné a rostlinné druhy mizí tempem, které bere dech. Nic na tom nemění fakt, že každým rokem jsou objevovány nové a nové druhy.

Podle studie uveřejněné v posledním čísle časopisu Science vyhyne do roku 2080 šest procent dnes známých druhů ještěrek a dalších čtrnáct procent zmizí z přírody s velkou pravděpodobností.

Ještěrky jsou studenokrevní živočichové, kteří nedokáží regulovat svou tělesnou teplotu, a za velkých veder musí vyhledat stín, jinak jim hrozí úhyn.

Výkum, o něž se studie opírá, provedl tým vědců z katedry ekologie a evoluční biologie z Kalifornské univerzity v Santa Cruz vedený dr. Barrym Sinervem.

V některých oblastech je podle něj ohroženo až osmdesát procent místních, jinde se nevyskytujících druhů.

Na teplotním limitu

Studii podnítilo zjištění, že na řadě míst Evropy a střední Ameriky zmizela až polovina populace některých druhů plazů.

Vyhynutí hrozí stejně tak třiceticentimetrovému leguánku modrému, obývajícímu Mexiko a jižní Texas, jako tři a půl metru dlouhému varanu komodskému, jenž žije na pěti ostrovech na východě Indonésie.

"Pozorujeme v současnosti, jak se druhy obývající nížiny pomalu přesouvají do vyšších poloh, odkud vyhánějí autochtonní druhy," upozorňuje Sinerva. "Ty se podmínkám v ještě vyšší nadmořské výšce nejsou schopny přizpůsobit a hynou."

Řada ještěrek se už dnes dostala na svůj "teplotní limit".

Kvůli globálnímu oteplování mají plazi přes den k dispozici čím dál kratší dobu, po kterou se mohou uchýlit do stínu. Neustále kratší je také čas určený k lovu.

Další silně ohroženou skupinou je podle Sinervy hmyz přenášejíci pyl, především včely. Jeho vyhynutí by mělo dalekosáhlé důsledky pro produkci řady druhů ovoce. V uplynulých padesáti letech se včelí populace snížila o padesát procent, i když na jejím masovém úhynu nenese vinu jen globální oteplování.

O půl stupně

Kritikům teorie globálního oteplování odporují data zveřejněná Světovou meterologickou organizací (WMO).

Loňský rok byl podle nich pátým nejteplejším za posledních 160 let, kdy jsou měření teplot celosvětově koordinována.

"Poslední data ukazují, že globální oteplování pokračuje neztenčeným tempem," tvrdí klimatolog Peter Scott z britské Meteorologické služby.

Podle údajů WMO byly teploty loni o 0,44 stupně Celsia nad dlouhodobým průměrem z let 1961 až 1990.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu