PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Samotářů v Česku rychle přibývá, před rodinou upřednostňují kariéru

10.8.2010

Z této zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ) nemají rozhodně radost propagátoři tradiční rodiny, která by měla mít minimálně dvě děti. Jednočlenné domácnosti jsou podle ČSÚ navíc nejrychleji rostoucím typem domácností. Jejich počet se totiž rok od roku zvyšuje.

Jestliže v roce 2002 bylo v České republice kolem 900 tisíc jednočlenných domácnosti, v roce 2009 to už bylo téměř 1 200 000 – jde tedy o téměř třetinový nárůst. V jednočlenných domácnostech už žije 13 procent populace starší 15 let.

Nejvíce jednočlenných domácností je v Praze. Přestože značnou část jednočlenných domácností tvoří důchodci, v posledních letech prudce roste počet jednočlenných domácností tvořených mladými lidmi.

Souvisí to s celkovým trendem ve společnosti, kdy roste věk, ve kterém muži, ale i ženy vstupují do manželství a mají první dítě, a poměrně značná část mladých lidí, tzv. singles, i když má určitý partnerský vztah, žije a hospodaří sama.

Podle sociologů se ale tímto trendem Česko nevymyká celoevropským poměrům.

Žít a hospodařit sám, ale přitom udržovat partnerský vztah, preferují muži a ženy, kteří kladou důraz na své zaměstnání a profesní kariéru. Nevěří, že by byli schopní udržet jiný typ soužití, anebo odkládají narození dětí někam za hranici 30 let.

Tradiční rodina roste, ale pomalu

Přes růst počtů „singles“ zůstává v Česku nejpočetnější skupinou úplná rodina, tedy model matka, otec a dítě, případně více dětí. Úplných domácností bylo v roce 2009 dva milióny a 642 tisíc proti 2,5 miliónu v roce 2002.

Jejich počet tedy sice roste, ale proti jednočlenným domácnostem výrazně pomaleji. Počet úplných rodin se totiž v rozmezí let 2002 až 2009 zvýšil pouze o 3,8 procenta.

Podle průzkumu Českého statistického úřadu zůstávají maminky v drtivé většině doma se svými dětmi do věku dvou tří let. Pro tuto skupinu obyvatel je v té době typický model otec živitel, matka na mateřské dovolené.

Ženy podle průzkumů nastupují do zaměstnání po dosažení zhruba tří let dítěte. Déle podle statistiků doma zůstat nechtějí především z obavy, aby nepřišly o své dřívější místo, a z obav, že jiné zaměstnání by sháněly jen s velkými obtížemi.

Místa pro matky nejsou

Česko patří mezi země, kde je poměrně složité najít pro matku s malými dětmi práci. Matky s dětmi ve věku 4 až 14 let v Česku prokazatelně patří ke skupinám, které práci shánějí nejobtížněji. Patříme totiž mezi země, kde firmy prakticky nenabízejí částečné úvazky – vhodné právě pro maminky s dětmi, které jim umožňují spojit zaměstnání a rodinu. Většina firem navíc programově odmítá ženy s malými dětmi zaměstnávat.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu