OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Největší globální oteplování nastalo v minulém desetiletí

30.7.2010

Globální oteplování dosáhlo v letech 2000-2009 dosud nejvyšších hodnot. Nové důkazy o změnách předkládá výroční klimatologická zpráva, kterou zveřejnil americký Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA) jako výsledek práce 300 vědců ze 48 zemí světa.

Jejich souhrnná analýza potvrzuje, že ve zmíněné dekádě dosáhlo globální oteplování vůbec největších naměřených hodnot. „Všechny hovoří stejně: globální oteplování je nepopiratelné,“ uvádí se v dokumentu zveřejněném ve středu.

V každé dekádě nyní vzrůstá podle analýzy průměrná teplota o pětinu stupně Fahrenheita (asi 0,11 stupně Celsia). „Na první pohled je to málo,“ připouštějí autoři zprávy. „Růst teploty o jeden stupeň Fahrenheita (zhruba půl stupně Celsia) ale během uplynulých 50 let už změnil planetu. Ledovce tají, lijáky sílí a vlny veder jsou stále větší.“

Vývoj oteplování tak potvrzuje varovné prognózy, že do budoucna mohou změny klimatu ohrozit pobřežní města, infrastrukturu, zásobování vodou, zdraví lidstva i zemědělskou výrobu.

Výroční zpráva, už dvacátá v pořadí, se soustřeďuje pouze na následky oteplování, nezkoumá jeho příčiny. Opírá se analýzu deseti klimatických ukazatelů přímo odvozených od měření teplot na Zemi.

Podle experta NOAA Dekeho Arndta byl každý rok z poslední dekády minulého století teplejší, než činil roční průměr 80. let. Týž vývoj je podle něj patrný i nyní - každý rok z uplynulého desetiletí byl teplejší, než byl teplotní průměr 90. let. Z deseti ukazatelů odvozených od teploty podle zprávy v uplynulé dekádě sedm stouplo a tři poklesly. Stoupla průměrná teplota vzduchu, objem vodní páry ve vzduchu, množství tepla v oceánech, teplota na povrchu moře, výška hladiny moře, teplota vzduchu nad hladinou moře a nad zemí. Snížily se naopak ukazatele objemu sněhové pokrývky, velikosti ledovců a ledových ker na moři.

Spory pokračují

Názory vědců na změny klimatu se ale stále ostře liší. Už v květnu začala nezávislá vědecká komise v Amsterodamu přezkoumávat závěry Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) z roku 2007, které se staly terčem kritiky za údajné chyby.

Zpráva IPCC varovala, že emise skleníkových plynů z lidské činnosti již způsobily postupné oteplení planety a že v případě neřešení situace emise mohou vést ke katastrofickým změnám v počasí, zvýšení hladin moří a zániku kolem třetiny živočišných druhů na Zemi.

Skeptici, podle kterých je globální oteplování jen přirozeným cyklem, však zprávu zpochybnili a poukázali přitom na některé chyby ve zprávě. Ta například varovala, že do roku 2035 roztají himálajské ledovce, ukázalo se ale, že odhad byl chybný. Správně prý mělo být uvedeno, že ledovce mohou roztát do roku 2350.

IPCC již dříve připustil, že se zmýlil v odhadu doby tání himálajských ledovců, ostatní výtky ale odmítá, uvedla britská zpravodajská stanice BBC.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu