OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

V Grónsku sa odtrhol kus ľadu väčší ako Manhattan

9.8.2010

Nuuk (Grónsko) - Obrovský kus ľadu veľký ako Manhattan, sa cez víkend odlomil na severozápade Grónska. Jeho rozloha je dvestopäťdesiat kilometrov štvorcových, hrúbka ľadu dosahuje dvesto metrov.

Kus ľadu má tak veľký objem, že by to na 120 dní pokrylo spotrebu pitnej vody v Spojených štátoch.

Satelitné snímky ukazujú, že Petermannov ľadovec, druhý najväčší v Grónsku, stratil už približne štvrtinu svojho ľadovcového šelfu, teda tej časti, ktorá pláva na morskej hladine.

Vedci si nie sú istí, či je odlomenie ľadovca priamy dôsledok globálneho otepľovania, aj keď je to dosť pravdepodobné.

Grónske ľadovce sa odlamujú predovšetkým z toho dôvodu, že ich stabilitu narušuje voda z roztápajúceho sa ľadu a snehu a steká do puklín, ktoré v nich vznikajú.

Prvých šesť mesiacov tohto roku, bolo podľa meteorológov najteplejších od okamihu, kedy sa teploty merajú. Príčinou extrémne vysokých teplôt je klimatický jav El Niňo vznikajúci na východe Tichého oceánu, a druhou príčinou sú emisie skleníkových plynov.

Každým rokom sa od Grónska odlomia stovky kusov ľadu. Kus ľadu takého veľkého objemu sa ale naposledy oddelil v roku 1962.

Plávajúci ľadový ostrov sa momentálne posúva k juhu a môže ohroziť lodnú dopravu v úžinách medzi Grónskom a pobrežím arktických ostrovov v Kanade.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu