OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Pojišťovny budou nejspíš vyžadovat účast státu na krytí živelních rizik

POJIŠŤOVNY V ČR JIŽ NEZVLÁDAJÍ SVOJI ROLI - MNOŽSTVÍ PŘÍRODNÍCH KATASTROF NEUSTÁLE ROSTE

16. září 2010

V návrhu pro vládu, který nyní pojišťovny začínají v zákulisí společně připravovat, by se podle informací Práva mohl objevit požadavek, aby se živelní události částečně vyčlenily ze standardního komerčního pojištění, a část garancí za krytí těchto rizik převzal stát, respektive daňoví poplatníci.

„Naznačený model pojištění živelních událostí je reálný a s různými drobnějšími rozdíly existuje v řadě zemí západní Evropy i jinde ve světě,“ potvrdil Právu Milan Káňa z Kooperativy.

Co s domy, které už nelze pojistit?

„Připravujeme řešení v oblasti krytí škod z živelních událostí, které by zohledňovalo nepojistitelná území, na nichž se nacházejí stavby. Finální návrh bude předložen vládě a ministerstvům,“ sdělila Právu Jolana Ackermannová z České asociace pojišťoven (ČAP). Podrobnosti však zatím podle svých slov nemůže komentovat, neboť se teprve připravují.

Záležet bude především na výsledcích blížících se mezinárodních jednání se zajistiteli pojišťoven. V této souvislosti je ve hře rovněž zdražení pojistek živelních událostí. „Zdražení živelního pojištění je dost dobře možné,“ dodal Káňa z Kooperativy.

O zdražení pojistek rozhodnou velcí finanční hráči

„Bude záležet až na závěrech podzimního jednání se zajistiteli, kteří jsou pojišťovnami pojišťoven. Na ně pojišťovny přenášejí část svého rizika. Když se ohlédnete za letošní intenzitou živelních událostí, lze předpokládat, že ze strany zajišťoven bude tlak na vyšší sazby,“ konstatoval Václav Bálek z Allianz.

„Živelní rizika narůstají všude ve světě, což se odrazí v podmínkách zajištění, o kterých pojišťovny jednají před koncem roku. Je velmi pravděpodobné, že ovlivní i cenu pojištění u nás,“ potvrdila rovněž Ackermannová z ČAP.

„Zatím největší změna v přístupu zajistitelů přišla po záplavách v roce 2002,“ upřesnila Dagmar Koutská z České pojišťovny. Cena zajištění tehdy výrazně vzrostla, ale podobně skokový nárůst se podle ní už nečeká. „Faktem však je, že i katastrofy, které se stanou na druhé straně zeměkoule, mohou ovlivnit cenu pojištění v Česku,“ dodala Koutská.

„Bude přirozené, že vzhledem k velké množině živelních katastrof během letošního roku budou zajistitelé tlačit na zvýšení svých sazeb. Na druhou stranu disponují dostatečnou kapacitou. Možnosti (kapitál) z jejich strany převyšovaly v některých minulých letech poptávku pojišťoven,“ soudí Eva Svobodová z UNIQA.

Vydělaly dost na to, aby teď platily

Jinými slovy – pojišťovny v minulých letech vydělaly dost na to, aby současné pohromy z pohledu financí mohly bez potíží pokrývat, aniž by hned musely živelní pojistky zdražovat.

"Když se ohlédnete za intenzitou živelních událostí letošního roku, lze předpokládat, že jednání v tomto směru budou dost tvrdá. Pokud zajistitelé zvyšují sazby pojišťovnám, má to dominový efekt. Důležité jsou ale kromě ceny i jiné ukazatele, jako spoluúčast, záplavové pásmo, zabezpečení, bonusová škála za bezeškodní průběh, za klientskou věrnost," reagoval předseda představenstva Allianz pojišťovny Jakub Strnad.

„Naše pojišťovna nebude reagovat na proběhlé živelní události zdražením pojistných produktů. Škody nedosáhly limitu zajistitele,“ uvedla Kateřina Bílá z Wüstenrot.

Povodňová stovka vyvolává rozpaky

Záměr ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) vybírat od všech v rámci daňového přiznání každý rok sto korun na zvláštní povodňový účet, který oznámil ještě v průběhu srpnových povodní, mezi pojišťovnami vyvolává rozpaky.

„V souvislosti s tímto záměrem vyplývá mnoho otázek. Kdo tyto finance bude spravovat, jak by se rozdělovaly? Zároveň si myslíme, že každý má svou osobní zodpovědnost za svůj majetek, a proto si ho může proti těmto přírodním katastrofám pojistit,“ reagovala Kateřina Bílá z Wüstenrot.

„Jsme přesvědčeni, že pojištění je vhodnějším řešením, než k tomu účelu stanovené rovné daně,“ míní Milan Káňa z Kooperativy. „Dočasné opatření tohoto typu si dovedeme představit, ale je třeba jasně vysvětlit účel a plán, jak se s takto získanými penězi naloží,“ uvedla Eva Svobodová z UNIQA.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu