PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

VZP chystá v tichosti privatizaci dat pojištěnců

4.11.2010

Bez vědomí veřejnosti a bez vědomí správní rady rozhodla Všeobecná zdravotní pojišťovna o tom, že zdarma převede data o svých pojištěncích soukromé firmě IZIP. Jde o poměrně zásadní krok.

Co by takové propojení VZP s IZIP znamenalo v praxi? Webové stránky VZP dnes slouží především ke komunikaci mezi pojišťovnou a zdravotnickými zařízeními. Zejména jsou tímto "kanálem" posílána data týkající se vyúčtování péče, tedy mimo jiné rodná čísla pojištěnců VZP, jejich diagnózy a provedená vyšetření a výkony (více ZDE).

VZP tedy předá velmi citlivá osobní data do rukou soukromé firmy o devíti zaměstnancích, jejíž vlastnická struktura je jen částečně průhledná.

O možném majetkovém propojování pojišťovny s firmou, která zajišťuje elektronické knížky, se uvažuje už dlouho. Správní rada pojišťovny však nikdy k takovému propojování souhlas nedala. V radě sedí totiž lidé z lékařské praxe, kteří vidí, že IZIP v reálnu prostě zatím nefunguje.

Propojení webů naostro v roce 2012

Proto členy rady VZP překvapilo, když jim redakce Medical Tribune ukázala dokument, ze kterého jasně vyplývá, že propojování pojišťovny se soukromou firmou začalo v tichosti už letos v květnu.

Jde o takzvaný Příkaz ředitele – Projekt rozvoje elektronické komunikace VZP. Vyplývá z něj, že o slučování obou portálů rozhodlo vedení pojišťovny už před několika měsíci.

Podle časového harmonogramu by v současné době měla být dokončena „detailní technická specifikace a návrh implementace“. Příští rok budou vznikat aplikační moduly, proběhne instalace do provozního prostředí a v květnu by už nový projekt měl běžet v pilotním provozu. Kompletní propojení obou webů by mělo naostro vypuknout v květnu 2012.

„Jsem přesvědčen, že jde o kroky, které zavážou VZP k plnění přes 5 milionů Kč, tedy podle zákona 551 musí být schváleno správní radou,“ uvádí zdroj blízký VZP, který redakci dokument poskytl.

Propojování s IZIP? O ničem nevíme

Jenže rozhodnutí o propojení obou informačních systémů provedl management VZP nejen bez vědomí veřejnosti, ale také bez vědomí správní rady VZP. Členové rady se o chystaném projektu dozvěděli až od redakce Medical Tribune.

„Vím, že byla na správní radě VZP probírána budoucí modernizace informační sítě. Nevím, zda-li jsem informaci přeslechl nebo nebyla zmíněna, ale propojení VZP a IZIP je pro mne zatím novinkou,“ uvedl pro MT člen správní rady a poslanec parlamentu za TOP09, prof. MUDr. Aleš Roztočil.

„Nová správní rada zatím nebyla s tímto seznámena. Problematika IZIP se má řešit až koncem listopadu,“ říká další člen správní rady, taktéž poslanec za TOP 09, PharmDr. Jiří Skalický, který již minulý týden vyjádřil určité pochybnosti o samotném fungování IZIP:

„Požádal jsem management VZP, aby připravil konkrétní informace o tom, kolik provozních nebo investičních prostředků bylo vloženo do programu IZIP. Kolik stál IZIP za celou historii do konce roku, kolik stál letos. Jedině tak se můžeme vůbec bavit o tom, co dál. Dnes není IZIP v klasické lékařské praxi využíván tak, jak by měl. Myšlenka je to zcela určitě správná, ale její realizace v tomto okamžiku minimálně velmi komplikovaná,“ poznamenává Skalický s tím, že dokud nebudou na stole jasná čísla, pro integraci VZP s IZIP hlasovat nebude.

O konkrétních krocích propojování VZP a IZIP na elektronické úrovni neví ani další člen rady, MUDr. Boris Šťastný (ODS). „Na správní radě jsme byli informováni, že dostaneme materiály znovu, že ten celý projekt je v procesu. Nic nebylo rozhodnuto, ani uzavřeno. Nejsou žádné kroky, které by šly jedním směrem,“ uvedl Šťastný pro Medical Tribune.

Pojišťovna tvrdí, že žádná citlivá data předávat do rukou IZIP nebude, dodavatel (IZIP) provede dodávku zadarmo a správní rada VZP je o této transakci informována.

„VZP k 31.12.2010 končí provoz stávajícího, již nevyhovujícího řešení a od 1.1.2011 bude využívat nově vybudovaný Portál. Správní rada je o projektu samozřejmě informována. Vzhledem k zvolenému technickému řešení bude mít VZP ČR pod kontrolou všechny funkce nového Portálu. Dodavatelem je firma IZIP a dodávku provede bezúplatně. Důvody jsou finanční, technické, termínové i provozní. Dodavateli nebyla předána žádná dokumentace, týkající se funkcionality starého Portálu a nebude předáno žádné know-how,“ odpovídá Jiří Rod, tiskový mluvčí VZP.

Jenže v Příkazu ředitele VZP se uvádí něco jiného: „Za účelem optimalizace správy a provozu Portálu VZP (dále jen Portál) bude realizováno převedení současných funkcí Portálu do nového prostředí ve správě společnosti IZIP… Cílem projektu je analýza využití funkcí stávajícího Portálu… návrh a realizace nové správy identit klientů Portálu, návrh a realizace optimálního propojení IT infrastruktury VZP ČR s infrastrukturou IZIP, převedení obsahu veřejného webu s respektováním nového vzhledu stránek.“

O projektu neví ani náměstek MZ

Informace o této transakci byla novinkou i pro náměstka MZ Jiřího Schlangera, který má na starosti koordinaci elektronizace zdravotnictví. Dokument se k náměstkovi nedostal a tyto klíčové informace mu podle jeho slov sděleny nebyly. A jaký má na toto propojení systémů názor?

„Zdravotní pojišťovna nese odpovědnost za dodržování zákona, na věci legální žádný souhlas MZ nepotřebuje a tudíž nejsem kompetentní jakýkoliv souhlas dávat. MZ vykonává státní správu ve svěřených kompetencích. V těchto věcech je osobní názor irelevantní,“ odpovídá Jiří Schlanger.

Lze jen odhadovat, jak se situace bude vyvíjet nyní, kdy se o problému dozví jak členové rady, tak veřejnost. Už jednou se díky novinářům podařilo zastavit odvážné aktivity naší největší pojišťovny. To, když VZP chystala svěřit vymáhání svých pohledávek do rukou firmy bývalého ministra Pavla Němce.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr