PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Vědci v částicovém urychlovači u Ženevy vytvořili antihmotu

POZEMŠTÍ "VĚDCI" NEMOHOU ANTIHMOTU VE VESMÍRU NAJÍT, PROTOŽE K NÍ NEMAJÍ PŘÍSTUP DÍKY SVÉMU NEGATIVNÍMU - DÁLKOVĚ OVLÁDANÉMU STAVU ŘÍZENÉMU NA 90 % SILAMI TEMNA. TO, CO NAZÝVAJÍ ANTIHMOTOU, JSOU NEBESKÉ JEMNOHMOTNÉ VESMÍRY, KTERÉ PROLÍNAJÍ TÍMTO ČERNÝM ODPADKOVÝM VESMÍREM ZÓNY VYMÍSTĚNÍ. NEBESKÉ SVĚTY JSOU OBYDLENY ANDĚLY NEBES A TI NIKOMU ZE SIL TEMNA NEDOVOLÍ, ABY SE DO JEJICH KRÁSNÝCH, HARMONICKÝCH ŠŤASTNÝCH SVĚTŮ DOSTALY ZLÉ ENTITY SE PEKELNÝMI, NEGATIVNÍMI ÚMYSLY.

18.11.2010

V částicovém urychlovači LHC u Ženevy se vědcům podařilo vytvořit 38 antiatomů antivodíku, který je opakem vodíku. Antivodík se skládá z antičástic nazývaných antiproton a antineutron. Vědci o události informovali v časopise Nature.

Antičástice je částice, která má stejnou hmotnost jako běžná atomová částice jako proton či elektron, ale s opačnými charakteristikami, například opačným znaménkem elektrického náboje.

Antivodík je nejjednodušší antihmotou, stejně jako je vodík nejjednodušším atomem.

Vědci napsali, že se jim podařilo antivodík ve vakuu udržet asi desetinu sekundy, což je dost dlouho na to, aby antiatomy mohli pozorovat.

Antihmota pro vědce představuje jednu z největších záhad souvisejících se zrodem vesmíru. Nevědí, proč se po velkém třesku, jímž vznikl vesmír, vytratila. "Z důvodů, které nikdo nechápe, příroda antihmotu vytěsnila," citovala agentura Reuters jednoho z experimentátorů Jeffreyho Hangsta. "To nás povzbuzuje k ještě tvrdšímu úsilí v odhalování, zda antihmota skrývá nějaké tajemství," řekl vědec.

Vědcům z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) se antivodík podařilo vyrobit už v 2. polovině 90. let, ale nedokázali jej podrobněji zkoumat.

Vědci CERN se v urychlovači LHC mimo jiné pokoušejí napodobit podmínky, za nichž v prvních mikrosekundách po velkém třesku vznikla vesmírná prahmota, husté plazma z kvarků a gluonů, což jsou stavební kameny protonů a neutronů.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr