PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Země se pomalu dusí. CO2 dosahuje stále rekordních čísel

NEUSTÁLÉ STŘÍDÁNÍ A VÝKYVY POČASÍ, SILNÉ VĚTRY A DEŠTĚ PLANETA ZEMĚ POUŽÍVÁ K OČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ A POVRCHU OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ PRODUKOVANÝMI 95 % VĚTŠINOU NEGATIVNÍCH LIDÍ - NEGATIVNÍ MYŠLENKY, A DÁLE K OČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ OD PEVNÝCH, KAPALNÝCH A PLYNNÝCH ŠKODLIVÝCH LÁTECH, OPĚT PRODUKOVANÝMI LIDMI. NEGATIVNÍ ŽIVOT LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI JE ZALOŽEN NA HROMADĚNÍ ZBYTEČNÝCH VĚCÍ A MAJETKŮ A PLÝTVÁNÍ JIMI (NEUSTÁLÁ RYCHLÁ VÝMĚNA ZA JINÉ, TŘETINA JÍDLA JE VYHOZENA ATD., ZBROJENÍ, REKLAMY, MÉDIA, ÚŘADY), NA NESMYSLNÉ OTROCKÉ PRÁCI A NA SOBECKÝCH ZÁJMECH JEDINCŮ, KTEŘÍ MYSLÍ JENOM SAMI NA SEBE A NIKOMU NIC ZDARMA NEDAJÍ.

PRODUKCE VŠECH NEGATIVNÍCH ENERGIÍ LIDMI NEUSTÁLE STOUPÁ, PROTO SE I STUPŇUJÍ OČIŠŤOVACÍ PROCESY PLANETY ZEMĚ. POKUD SE LIDÉ NEZMĚNÍ, ZBAVÍ SE JICH PLANETA ZEMĚ JAKO ŠKODLIVÉHO HMYZU, A JEJICH DUŠE SE PŘESUNOU NA TEMNÉ SVĚTY, KTERÉ JSOU ODPOVÍDAJÍCÍ JEJICH ZLÝM ÚMYSLŮM A ZÁMĚRŮM, A TAM V NICH MOHOU POKRAČOVAT S ODPOVÍDAJÍCÍMI DŮSLEDKY, KTERÉ TITO ZLÍ, NÍZCÍ UBOŽÁCI ZAŽÍVAJÍ NA VLASTNÍ KŮŽI.

24.11.2010

Světová meteorologická organizace varuje, že množství skleníkových plynů v atmosféře vzrostlo.

Rekordní úrovně dosáhlo loňský rok množství takzvaných skleníkových plynů v atmosféře. Předpoklady, že se následující rok situace zlepší zejména díky zpomalení průmyslového růstu v důsledku globální ekonomické krize, se však nevyplnily. Oteplování planety pokračuje.

Vyplývá to z výroční zprávy o znečištění ovzduší skleníkovými plyny, kterou ve středu v Ženevě zveřejnila Světová meteorologická organizace (WMO). Podle zprávy vzrostla zejména koncentrace oxidu uhlíku (CO2) a metanu.

"Ze zprávy jednoznačně vyplývá, že množství plynů se skleníkovým efektem dosáhlo v atmosféře nejvyšších úrovní od předindustriálních dob," řekl na tiskové konferenci náměstek generálního tajemníka WMO.

"Nárůst koncentrace skleníkových plynů byl zaznamenán navzdory ekonomické krizi a bez ekologických opatření na mezinárodní úrovni by byl ještě větší", dodal.

Za 260 let vzrostlo CO2 v atmosféře o 38%

Zatímco na začátku průmyslové revoluce (před rokem 1750) byl stav oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře prakticky konstantní, za 260 let vzrostl o 38 procent. Viníkem je lidská činnost, především spalování fosilních paliv, odlesňování ploch a změny ve využívání zemědělské půdy.

V posledních letech se nárůst koncentrace CO2 v atmosféře ustálil v průměru na 1,88 procenta ročně. Pokud jde o metan, jeho koncentrace v atmosféře vzrostla za 260 let o 158 procent, zejména v souvislosti s lidskou činností jako chov dobytka, pěstování rýže, využívání fosilních paliv a šíření skládek odpadu, uvádí zpráva. Až 60 procent emisí metanu je lidského původu, zdůrazňuje WMO.

"Pokud budeme pokračovat, jako by se nic nedělo, nikdy nedosáhneme takové koncentrace daných plynů v atmosféře, která by nám umožnila dosáhnout cílů jejich snižování stanovených loni v Kodani," uvedl podle agentury AFP představitel WMO Len Barrie.

"Chceme-li začít množství skleníkových plynů v ovzduší skutečně snižovat, musíme nejprve zcela zastavit jejich nárůst," zdůraznil.

O problematice má jednat konference OSN o klimatu, která začíná 29. listopadu v mexickém Cancúnu. Na obdobné konferenci loni v Kodani se však státy světa nedokázaly dohodnout na společné cestě po roce 2012, kdy vyprší platnost úmluvy z japonského Kjóta uzavřené v roce 1997. Ta zamýšlela snížit emise skleníkových plynů v průmyslově vyspělých zemích o zhruba 5,2 procenta oproti úrovni v roce 1990.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr