PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Obětí kyberšikany je téměř 60 procent českých teenagerů

UNIVERZITY SI Z DĚTÍ DĚLAJÍ POKUSNÉ KRÁLÍKY A POUŽÍVAJÍ JE NA VÝZKUM. UNIVERZITY NIJAK NEŘEŠÍ TYTO PROBLÉMY (VIZ VÝSLEDKY - 60 % KYBERŠIKANY), ALE PROVÁDÍ SI SVÉ VÝZKUMY. TO, ABY JSTE LIDÉ VĚDĚLI, CO TZV." VĚDCI" Z UNIVERZIT DĚLAJÍ A NA ČEM SI BUDUJÍ SVOJI KARIÉRU PLACENOU Z DANÍ VŠECH.

27. dubna 2012

Více než polovina dětí v Česku se již stala obětí kyberšikany. Téměř každé desáté dítě pak přiznává, že se na ní samo podílí a dopouští se ponižování a urážení. Vyplývá to z průzkumu Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkum se konal na konci loňského roku a zapojilo se do něj 10 830 respondentů ve věku od 11 do 17 let.

Mezi monitorované jevy patřily například kyberšikana, sexting nebo sdílení osobních údajů na internetu. "Výzkum ukázal, že s některou z forem či projevů kyberšikany se setkalo bezmála 57 procent českých dětí,“ řekla Právu mluvčí projektu E-bezpečí Eva Votrubová.

Nejčastěji se děti loni staly při kyberšikaně oběťmi ponižování, urážení a ztrapňování. "Tyto formy agrese zažilo více jak 31 procent respondentů. O necelých 10 procent dětí méně se pak v roli oběti setkalo s kyberšikanou prostřednictvím mobilních telefonů, kdy je útočník obtěžoval prozváněním," konstatovala Votrubová.

Mnoho dětí si podle ní také prožilo ponižování a ztrapňování šířením fotografie. Nejčastěji byly ke kyberšikaně využity sociální sítě, SMS a instant messengery jako jsou ICQ nebo Skype.

"Děti ve věku 11 až 17 let však nejsou jen oběťmi kyberšikany, ale mnoho z nich se na ní podílí," uvedla Votrubová. Bezmála deset procent dotázaných pode ní přiznalo, že se dopustili ponižování, urážení a zesměšňování vyhlédnuté oběti na internetu, nejvíce pak na sociálních sítích.

Teenageři si podle ní vyzkoušeli i útok na elektronický účet, kam se jich bez svolení majitele přihlásila přibližně čtvrtina dotázaných. Asi deset procent respondentů cizí účet zneužilo k tomu, aby jeho majitele dostali do problémů.

Při výzkumu se také zjišťovalo, u koho by děti v případě, že by se staly oběťmi kyberšikany, hledaly pomoc. "Bohužel asi 17 procent dětí uvedlo, že by se s žádným projevem kyberšikany nesvěřilo rodičům," konstatovala mluvčí.

Centrum dělalo studii třetím rokem a oproti předchozímu výzkumu jsou výsledky mírně příznivější. "Tehdy se jako oběť kyberšikany označilo skoro 60 procenta respondentů," poznamenala Veronika Krejčí, jedna z řešitelek výzkumu.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr himmelens-anglar.se