PSEUDOTVŮRCI PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Britové pod dozorem 4,2 miliónů kamerových okruhů


Britové jsou pod dohledem mnoha kamer. Mnohé z nich automaticky vyhledávají určité osoby.
Britští občané jsou v současnosti pod dohledem několika miliónu kamerových systému. Mnohé z nich jsou navíc spojeny s rozsáhlými databázemi a automaticky rozpoznávají lidské obličeje, uvedl koncem srpna analytik Jonathan Bamford.


6.9. 2005 12:04

Podle něj již infrastruktura neustálého dozoru nad lidskými životy popsaná v Orwellově románu 1984 dobře funguje. V rozhovoru pro server Australian.IT Jonathan uvedl, že nad Británií neustále bdí kolem 4,2 miliónu kamerových systému.
"Komponenty jsou skládány kousek po kousku. Každá část má svou právní oporu, jakmile se však podíváme na systém jako na celek, vidíme pouze totální dozor," uvedl.
Blíží se den, kdy budou shromážděné informace prodávány a využívány k oferování identit obyvatelstva, soudí Bamford.
"Narůstá počet instalovaných čteček otisku prstu, skeneru obličejů a očních duhovek. Systémy stále častěji porovnávají DNA vzorky. Biometrika je začleňována do běžného života, objevuje se dokumentech nutných pro vycestování, rovněž i ve školách, kde otisk prstu slouží k vypůjčení knihy nebo objednání jídla."

První kamery byly pasivní, dnes už samy vyhledávají
Když byly poprvé spuštěny kamerové okruhy, byly to pouze pasivní systémy. S nárůstem schopností výpočetní techniky jsou zachycené obrazy digitalizovány a s pomocí vhodných aplikací automaticky vyhodnocují a dozorují pohyby vybraných jedinců.
"Automatické skenery obličejů již nejsou výsadou policie pro hledání kriminálníku. Objevily se i v nákupních centrech, kde mezi regály vyhledávají možné zloděje."
Ochrana soukromí se zdá být pouze malou překážkou ve snahách vývojářů a nákupcích automatických systému. "Stáváme se cleny plně dozorované společnosti," dodal Bamford znepokojeně.

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu