PSEUDOTVŮRCI PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Dokonale kontrolované ľudstvo


Každá totalita v histórii sveta začínala práve tým, že sa začali zhromažďovať osobné údaje o všetkých ľuďoch danej krajiny.

OSOBNÉ ÚDAJE, ČIPOVÁ KARTA, ČIARKOVÝ KÓD, ČIP POD KOŽU...

Tieto databázy slúžili na kontrolu občanov a ich rozdelenie na vláde vyhovujúcich a nevhodných. Kritériom je tu pritom ľudský názor a presvedčenie . Spomeňme vládne razie za Rakúsko-Uhorska, tvrdého fašizmu, ale i komunizmu, kde panovalo rozdelenie na triedy, ľudia si neboli rovní a nevhodní (za Rakúsko-Uhorska vlastenci, za fašizmu najmä Židia a Slovania, za komunizmu veriaci kresťania a disidenti) boli sledovaní, väznení a likvidovaní. Každý človek má právo na súkromie a ochranu osobných údajov o sebe. Je to ale tak jasné aj budovateľom svetovlády?

Všimnime ši, že dnes, keď žijeme v predstave dokonalého sveta, začínajú vlády

POTAJOMKY ZHROMAŽĎOVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE O KAŽDOM ČLOVEKU,

a to v masovom meradle . Opäť si vlády začínajú robiť registre svojich občanov a postupujú ich do jedného globálneho registra svetovlády. Svetovláde ide o to, aby mala totálnu kontrolu nad celým svetom a všetkými ľuďmi.

V priebehu vyšetrovania zvláštnej komisie Senátu USA v roku 1975 vláda priznala šoku­júce fakty. Už v roku 1956 vládna bezpečnostná zložka FBI viedla nelegálne v archívoch kartotéku s osobnými informáciami o 141 231 773 amerických občanoch. Z tohto počtu tvorili pritom len 20% ľudia, ktorí boli niekedy trestaní. Ostatných 80% sa nikdy ničím neprevinili. V 70. rokoch už táto kartotéka obsahovala 180 miliónov takýchto údajov. Senátna komisia priznala, že tieto nelegálne databázy slúžili na kontrolu a manipuláciu občanov.

Ale nelegálne databázy o súkromí občanov zbiera i armáda. Medzi rokmi 1966 a 1971 si armádna spravodajská služba USA vytvorila kartotéku so záznamami o 100 000 obyvateľoch USA.

V roku 1977 bolo vo Veľkej Británii zistené, že anglická polícia Scotland Yard vytvorila špeciálne tajné oddelenie na evidenciu a kontrolu niektorých domácností. Už vtedy bola vo Veľkej Británii vládou kontrolovaná každá 50. osoba, hoci sa nikdy ničím neprevinila. Aféru odhalil denník The Times 9.9.1977.

20. apríla 1995 v Českej republike parlament schválil veľmi zvláštny zákon, a to napriek značným protestom občanov. Na jeho základe dostal štát neobmedzenú moc získavať od občanov všetky údaje a informácie z ich života. Navyše tieto naše údaje sú vládou zneužívané. V roku 1992 napríklad Federálne ministerstvo ČSFR odovzdalo osobné údaje o viac ako 2 miliónoch občanov nášho štátu. V tom istom roku bolo zistiené, že úradníci ministerstva vnútra vedú nezákonne údaje o občanoch, ktoré majú dôverný charakter. Tieto

NELEGÁLNE DATABÁZY MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZNEUŽITÉ PROTI NEPOHODLNÝM OBČANOM.

Na medzinárodnej konferencii v januári 1979 v nemeckom Darmstadte profesor Abendroth priznal, že nemecký Spolkový úrad na ochranu ústavy zhromažďuje

MILIÓNY SPISOV O OBČANOCH ŠTÁTU, KTORÍ SA KRITICKY VYJADRILI O SPOLOČNOSTI.

Pri vyšetrovaní Senátu USA v auguste 1993 bolo zistené, že viac ako 1300 agentov vládnej IRS bolo v priebehu posledných 5 rokov vyšetrovaných z dôvodu neoprávneného špehovania v osobných záznamoch občanov. Okolo 56 000 zamestnancov IRS má prístup do integrovaného systému vyhlädávania údajov. V júli 1994 vyšlo najavo, že súkromné údaje o miliónoch občanov nelegálne vlastnia i dálšie vládne úrady vrátane vlády USA.

7. júla 1986 sa dostal v USA na svetlo sveta zrejme štátny dokumenet „ Silent Weapon for Quiet Wars “ č. 74-1120. Senátor M. W. Cooper označil tento dokument za autentický materiál tzv. „Tajnej vlády“. Podľa tohto dokumentu má byť každá ľudská bytosť na svete kontrolovaná a sledovaná počnúc odpočúvaním telefónov, cez anylýzu odpadkov, až po sledovanie správania detí v škôlke. Počíta sa s jedinou gigantickou úradncíu mašinériou na podchytenie a sledovanie súkromia všetkých ľudí. Počítače celého sveta majú byť napojené na jednu ústrednú svetovú databázu. Zbigniew Brzezinski bývalý poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť, vyhlásil; „Prostredníctvom počítačov budú ľudské životy a záležitosti neustále sledované. Čoskoro bude možné uplatňovať takmer nepretržitý dozor nad väčšinou osobných informácií o občanoch.“

Don McAlvany, poradca vo výzvednej službe vlády USA verejne priznal, že počítačové spracovanie údajov umožní vláde sledovať a ovládať ľudí od kolísky po hrob . Vyhlásil, že „vláda v budúcnosti bude schopná sledovať a ovládať svoje subjekty komplexnejšie a účinnejšie, ako akýkoľvek totalitný režim v minulosti“.

Priznal, že od roku 1995 vládna IRS počítačovo spracováva všetkých Američanov .

Svetovláda pracuje, iba my to nevidíme . Vlády sveta pripravujú plány na zachytenie občanov od narodenia po smrť. Nikto nedal verejnosti žiadne rozumné vyhlásenie, prečo sú na celom svete zbierané údaje.

Svetovláda vidí nepriateľa v každom človeku a mieni totálne

KONTROLOVAŤ I DETI .

Kongres USA už začiatkom 90. rokov navrhoval zákony, ktoré by nútili rodičov podrobovať svoje deti vládnym previerkam. Zákon S-732 vyzýva na realizáciu počítačového registra všetkých detí do 6 rokov. Vláda sa vyhráža, že pri odmietnutí môžu deti rodinám odobrať, v lepšom prípade rodinám odoprú sociálne dávky na deti.

Európa rozhodne nezaháľa. Štáty EÚpristupujú od roku 1985 k tzv. Schengenskej dohode. Táto dohoda je povinná pre všetky štáty, ktoré chcú mať čosi do činenia s EÚ. Vždy sa hovorí len o nej, ale nie o tom, čo je v nej. Prečo sa to tak tají? Ide totiž o jeden z najväčších podvodov na demokracii, ktorý má totálne kontrolovať životy ľudí v Európe. Paragrafy 92 až 118 Schengenskej dohody vyžadujú od štátov, aby zakladali elektronické výstavby archívov a počítačovo spracovávali osobné informácie o svojich občanoch. Spočiatku na komunálnej úrovni, neskôr na úrovni svetovej. Paragrafy 5, 25, 29 až 38 preferujú

SPOLOČENSKÝ RASIZMUS,

usporiadanie občanov do kategórií nežiaducich osôb na základe ich príslušnosti, rozumovej úrovne, ideológie, spoločenského pôsobenia, a to tak, ako vlády budú chcieť. Paragrafy 25, 45, 46, 92, 94, 96, 101 a 109 ničia právo osoby na súkromie a anonymitu.

Nie je náhodou, že tieto snahy vyvstali súčasne po roku 1945 vo všetkých častiach sveta. Databázy nesledujú len všeobecnú vzorku ľudí, ale vyhľadávajú aj politicky alebo inak názorovo nevyhovujúcich, ale dokonca aj ochrancov ľudských práv.

Už v roku 1956 bola na príkaz prezidenta Eisenhowera v USA pod patronátom CIA a FBI zriadená agentúra, ktorá sa zaoberala sledovaním bojovníkov za občianske práva a viedla kartotéky o osobách nepohodlných pre vládu. Ako vyplynulo pri odtajnení vládnych dokumentov na základe zákona o slobode informácií koncom 60. a v polovici 70. rokov, vláda USA dokonca naplánovala a uskutočnila niekoľko vražedných atentátov na ochrancov ľudských práv. Jednou obeťou bol aj Martin Luther King,

Občania sú znechutení takýmto konaním. Keď občania začali masovo protestovať, Senát USA poveril zvláštny vyšetrovací výbor na čele so senátorom Churchom ohľadom tajných vládnych databáz o občanoch a špehovania občanov. Výbor vydal v apríli 1976 svoju záverečnú správu, v ktorej sa priznáva, že vláda

NELEGÁLNE SLEDUJE OBROVSKÉ MNOŽSTVO ĽUDÍ

a zhromažďuje v gigantických archívoch tony súkromných informácií. Vláda často nariaďuje tajné sledovanie občanov pre ich politické presvedčenie, ochrancov ľudských práv, atď . Od júna 1975 FBI používala 1500 agentov výhradne na špehovanie politicky nevhodných a v roku 1976 vyčlenila FBI na stíhanie týchto nevinných disidentov celkovo 7,4 milióna dolárov. Tu vidno, čoho sa vlády skutočne boja - pravdy . Senátor Church taktiež odhalil, že vláda pod programom „Cointelpro“ cielene rozvracala vytypované rodiny, zaisťovala prepustenie vláde nevyhovujúcich ľudí zo zamestnania a študentov zo škôl, falošne obžalovávala a odsudzovala do väzenia ľudí, nevhodných občanov izolovala do psychiatrických liečební, ale zaisťovalala aj likvidáciu nepohodlných osôb .

Ako sa Vám páči náš spravodlivý svet a demokratické vlády? Ani táto aféra nič nezmenila. Napriek oficiálnemu vládnemu priznaniu nenastala žiadna náprava. Hneď, ako sa upokojila verejná mienka, vláda pokračovala v tom istom, ibaže svoje praktiky dnes lepšie utajuje.

Niet pochýb, že vlády sveta na príkaz svetovlády tajne zhromažďujú naše súkromné údaje a informácie z našich životov. Ide o zločinný ťah na kontrolu spoločností a jej manipuláciu. Človek má byť redukovaný z občana na číslo a jeho život bude úplne riadený vládou. Kto nebude po vôli, jeho kádrový posudok mu v spoločností nedovolí ľudsky žiť.

Vlády sveta už pár desiatok rokov pracujú na oveľa zákernejšom spôsobe kontroly spoločnosti. Svetová vláda totiž počíta s tým, že v blízkej budúcnosti má byť stiahnutá finančná hotovosť z obehu. Namiesto toho začnú platiť takzvané elektronické peniaze. Zarobené peniaze sa automaticky presunú na konto, z ktorého sa nakupuje bez hotovosti len cez počítač. Je to systém platobných a kreditných kariet, ktorý už dnes vytláča hotovostnú platbu. Banky na celom svete dnes dávajú dr­žiteľom platobných kariet výhody, aby ľudia sami zanechávali hotovostnú platbu. Vlády postupne obmedzujú ľudí, ktorí doposiaľ vlastnia peniaze v hotovosti. Prečo chcú vlády bezhotovostný kartový systém? Pretože tak budú vedieť o človeku úplne všetky informácie. Tým, že medzi ľuďmi nebude hotovosť, ale všetky peniaze bude mať pod kontrolou štát, občan sa stane priamo závislý na štáte a bude musieť počúvať akúkoľvek štátnu ideológiu, pretože

INAK BY SA MU MOHLO STAŤ, ŽE MU ŠTÁT ZABLOKUJE KONTO

a človek už nikde nič nekúpi ani nepredá. Týmto ľudia stratia aj svoje súkromie. Vďaka elektronicky riadenému systému bude štát vediet koľko máte peňazí, ako s nimi nakladáte, kde a čo kupujete. Môžu sledovať aj váš pohyb podľa toho, kde práve kartou platíte. Plán je teda jasný. Americký senátor M. W. Cooper v roku 1989 vyhlásil: „Budeme otrokmi spútanými bezhotovostným systémom ekonomickej kontroly.“

A tým si môžete byť istí. Vlády nás preto potrebujú všetkých donútiť prejsť na bezhotovostné transakcie. Robia všetko pre to, aby každému s hotovosťou komplikovali život; a tým nútili ľudí zvoliť si kartový systém. V rámci tohto, plánu napríklad v USA začali vydávať nové 20, 50 a 100 dolárové bankovky. Vydali ich však v obmedzenom množstve a budú distribuované len tomu, kto vlastní systémovú kartu sociálneho zabezpečenia alebo akúkoľvek štátnu identifikačnú kartu. Pritom iné, ako tieto nové série bankoviek už neplatia, a tak si ľudia musia zaobstarať kreditné a identifikačné karty, aby mohli získať od štátu hotovosť. Inými slovami, už dnes je občanom v USA hotovosť povolená len v malom množstve na mesiac, a to len jedincom s niektorou štátnou platobnou alebo identifikačnou kartou. Ale to nie je všetko. Podľa zákona sú v USA banky aj obchody povinné oznamovať vládnej zložke IRS akúkoľvek transakciu prevyšujúcu 3 000 dolárov. Ten, kto platí v hotovosti touto a vyššou čiastkou, je ihneď zaradený do databázy podozrivých občanov a tak sa s ním zo strany úradov aj jedná. Banke alebo obchodníkovi, ktorý by transakciu prevyšujúcu 3 000 dolárov neohlásil, hrozia pokuty a väzenie, a to v sadzbe vyššej než za distribúciu drôg. Azda sa vláda natoľko bojí hotovosti? Už v roku 1986 bol v USA schválený zákon č. 31/1986, podľa ktorého boli všetci povinní oznamovať vládnej IRS každú hotovostnú platbu nad 10 000 dolárov.

To isté je aj v európskych štátoch. Smernice EÚ prijaté v júni 1991 a v januári 1993 prikazujú, že ktokoľvek a kdekoľvek bude platiť v hotovosti vyše 15 000 euro, musí sa preukázať občianskym preukazom. Legitimovať občana, možno, i pod touto hranicou.

Všetky transakcie zo všetkých platobných kariet sa elektronickým prenosom údajov môžu centrálne v jediný okamih zbiehať v jedinom počítači svetovlády. Ale skôr ako zanikne hotovosť, súčasné meny štátov sa majú zmeniť na jednu celosvetovú menu nazvanú Coby . Najprv sa okolkujú národné bankovky svetovým kurzovým kolkom, neskôr sa distribuujú nové bankovky Coby. Avšak prechod na bezhotovostné platby možno i tento plánovaný ťah predstihne. Už dnes sú bankovky tlačené pre okamžitú svetovú normu „kolkovanej“ svetovej meny. Po celom svete sa totiž neuveriteľnou zhodou začali v rovnakom čase vydávať nové série bankoviek obsahujúce podivné prvky, ktoré majú slúžiť hladkému prevedeniu na svetovú menu a predovšetkým dočasne kontrolovať všetkých občanov, ktorí doposiaľ platia v hotovosti. Kto má kartu, toho kontrolujú, kto ju nemá, má po vreckách hotovosť, ktorá je vybavená prvkami na našu kontrolu a sledovanie. Viete napríklad na čo v skutočnosti slúži strieborný pokovovaný prúžok na našich bankovkách? Bankovky s týmto prúžkom sa vydávajú už po celom syete a bankári tvrdia, že je to len preto, aby sa bankovky nedali tak dobre falšovať. Je to ale celá pravda? V skutočnosti

MOŽNO KAŽDÝ PRÚŽOK NA DIAĽKU SNÍMAŤ ŠPECIÁLNYMI DETEKTORMI.

Každý druh bankovky má inak spracovaný prúžok. Týmto detektorom Vám bez toho, aby ste o tom vedeli, môže vláda kontrolovať, koľko máte u seba peňazí a akej meny. Tieto detektory sa používajú na hraniciach, v administratívnych budovách a na vládou určených miestach. Ale to ešte nie je nič oproti pripravova­nej kódovanej hotovosti.

V USA SA TLAČIA BANKOVKY LASEROM NEVIDITEĽNE OZNAČENÉ ČIARKOVÝM KÓDOM.

Pri výplate mzdy i obchodných transakciách sa vždy vie, kto presne tieto bankovky ob­držal, kto ich dostal potom a vláda tak sleduje pohyb ľudí i bankoviek. Peňažná hotovosť je pre svetovládu natoľko, nebezpečnou vecou, že má dôvod, prečo ju kontrolovať a postupne likvidovať. Jediný uznávaný platobný systém bude bezhotovostnými platobnými kartami. A my budeme skutočne ním spútanými otrokmi. Preto tie masové, mozgy vymývajúce reklamy o výhodách pre držiteľov platobných kariet. Sami naivne kráčame do pasce jedného z najväčších svetových podvodov.

V Nemecku dokonca v roku 1994 vznikol štátny úrad na odstránenie hotovostných peňazí v štáte. Odstránenie hotovosti tu vláda prikázala zákonom a v rovnakej dobe vnútila občanom platobné karty. V kanadskom Quebecku vláda prestala vydávať peniaze a začala sťahovať menu z obehu. Šokovaným občanom oznámili, že si majú zaobstarať kartu. Taktiež si môžeme spomenúť aj na fanatické plány v Českej republike, kde sa malo do roku 1997 z mesta Zlín urobiť tzv. „Bezhotovostné elektronické mesto Zlín“, tak znel oficiálny program, ktorý sa má rozšíriť do celej republiky.

Ale vládam nejde len o karty. Súčasné magnetické platobné karty nahradzujú karty čipové. Vlády totiž zavádzajú rozsiahle identifikačné schopnosti kariet. Už ich nemáme používať len na obchodný styk, ale majú slúžiť aj ako osobná identifikácia každého človeka. Cieľom je identifikačná karta, ale už vyše 15 rokov sa proti nej zdvíhajú protesty po celom svete. Preto vlády postupujú pozvoľna. Náš život je dnes zaplavený kartami od platobných, cez zdravotné poistenie, knižnice až po telefónne. Toto zahltenie kartami je zámer. Vlády totiž navrhujú spojenie viacerých kariet do jednej. Čipy to umožňujú a spracovaní občania naivne súhlasia . Ale to isté, čo platí o peňažných transakciách, dvojnásobne platí u osobných údajoch.

Svetovláda chce oklieštiť naše životy a dostať ľudskú bytosť pod totalitnú kontrolu. Po celom svete sa k platobným kartám postupne pridávajú veľmi osobné údaje, takže karta je zároveň aj identifikačná. Na princípe čipovej karty sa vydávajú aj občianske preukazy (začalo to v USA), kde je na jednej karte v čipe zaznamenaných až do 2000 strán záznamu o človeku. Nielen meno, adresa a rodné číslo, ako by si občan myslel. Je tu aj zdravotný stav, trestný register, psychiatrický posudok rozboru osobnosti, politická príslušnosť, náboženské vyznanie, sexuálna orientácia, spoločenská a triedna prispô­sobivosť, prpvládna spoľahlivosť, zoznamy priateľov, manželka, deti, rozvetvená rodina, číslo konta, digitálne spracovaná fotografia, otlačky prstov, záznam hlasu a desiatky ďalších údajov. Občan žije v naivnej dôvere, že tieto nové občianske preukazy skutočne obsahujú len úradne štandardné údaje. Ale

OVERIŤ SI TO NIKDY NEMÔŽU, VŠETKO JE ZAZNAMENANÉ V ČIPE,

ku ktorému majú prístup len úrady a vláda. Všetko je prepojené počítačom a človek je totálne sledovaný. Vedeli ste, že tieto čipy sú napojené na vyhľadávací družicový systém GPS a že človek je tak neustále sledovaný v pohybe ? Tieto čipy boli najprv testované na rybách, ktoré migrovali v riekach a úplne sa osvedčili. Človeka teraz možno za 10 sekúnd lokalizovať na 8 metroch štvorcových z celého povrchu planéty. Okolo Zeme krúži 24 satelitov GPS, ktoré sú na to určené. Nové občianske preukazy sa vydávajú na celom sve­te. Sú spojené s cestovným pasom, zdravotnými preukazmi, platobnými kartami, a jedinou digitálnou diaľnicou tak celý priebeh dňa človeka a celý jeho život prúdi do databáz, kde svetovláda vyhodnocuje každého človeka.

V USA VLÁDA ZAČÍNA NELEGÁLNE DISKRIMINOVAŤ OBČANOV, KTORÍ ODMIETAJÚ PRIJAŤ IDENTIFIKAČNÉ KARTY S ČIPOM.

Tí majú od roku 1996 zakáza­ný prístup na mnohé úrady, prichádzajú o zamestnanie a štát im zvyčajne odmieta platiť sociálne dávky a dokonca im upiera lekársku starostlivosť. Taktiež sa využíva policajná šikana. Aj v Španielsku vydali občanom podobné identifikačné karty. Ak občan odmietne túto kartu predložiť, podľa zákona mu môže španielska polícia aj bez súdneho povolenia prehľadať dom, auto, môžu tiež svojvoľne naháňať a uväzniť tých, ktorí nebudú nosiť štátnu identifikačnú kartu. Nie, nehovorím o fašistickom Nemecku, ale o súčasnom demokratickom štáte EÚ. Ale takéto zákony sa šíria ako epidémia, žijeme v policajných štátoch jednej gigantickej svetovlády. Tieto zákony o kontrole totožnosti platia už po celom svete. V západných štátoch ako úplne nový jav, na východe ako pokračovanie prežitku z totalitnej doby. Kto sa nepreukáže občian­skym preukazom, môže byť odvedený na výsluch, prinútený k pokute alebo i uväznený. Svetovláda robí všetko pre to, aby občania vždy mali pri sebe svoje identifikačné karty (s čipmi).

V úplnej tajnosti sa Kongres a prezident USA Bill Clinton dohodli vybudovať obludné Ná­rodné identifikačné centrum. Toto zariadenie už stojí vo Virgjnii a je vybavené najmodernejším počítačovým systémom pre totálnu kontrolu ľudských životov. Vec sa drží v tajnosti, aby sa občania nebúrili. Ale poslanec Kongresu Neal Smith zo 4. obvodu štátu Iowa zverejnil vo svo­jom volebnom materiáli z októbra 1993 dôležité fakty: „Riešenie klasifikácie ľudí vyžaduje vybavenie Národného identifikačného centra výpočtovou technikou, aby miestne úrady pre kontrolu dodržiavania zákona mohli ihneď získať informácie zo všetkých štátov. Doposiaľ sme investovali 392 miliónov dolárov do jedného takého centra a dúfame, že bude otvorené do dvoch rokov. Dúfame, že všetky štáty budú do tohto systému zaradené do roku I998. „Ako priznala vláda USA, do tohto zámeru malo byť v rokoch 1995 až 1999 investovaných ďalších 5,5 miliardy dolárov.

Predsedníčka Komisie pre informačnú reformu v americkom kongrese poslankyňa Barbara Jordanová navrhla v polovici 90. rokov označiť všetkých občanov USA, ale aj prisťahovalcov štátnou identifikačnou kartou. Kongres vtedy zaplavila vlna občianskych protestov, kongres toto rozhodnutie stiahol s tým, že vydanie identifikačných kariet sa odloží. Namiesto toho však komisia navrhla vytvorenie Národnej databázy, čo je počítačový systém, v ktorom budú základné údaje o každom človeku. Ale pôvodný plán sa medzitým plnil ďalej.

Projekt siaha najmenej do 80. rokov. Martin Anderson, poradca prezidentovho výboru pre ekonomiku (za Reagana), verejne priznal: „Na začiatku 80. rokov, kedy som pracoval v Bielom dome ako poradca prezidenta Reagana pre domácu politiku, som bol prekvapený veľkou túžbou vládnych byrokratov, z ktorých mnohých menoval Reagan, po zavedení identifikačných kariet“. Už v júli 1981 vládny kabinet dostal na schválenie zákon, aby všetci občania dostali túto kartu a stále ju museli nosiť pri sebe. Prezident Reagan zákon vetoval s odôvodnením, že by išlo o príliš

VEĽKÝ ZÁSAH DO SÚKROMIA OBČANOV.

V neskoršej dobe bol však Reagan prinútený spolupracovať. Za prezidenta Clintona sa táto myšlienka drasticky vyostrila.

V roku 1994 sa americká vláda snažila naraz vydať tieto identifikačné karty a postaviť všetkých občanov pred hotovú vec. Stalo sa to výkonným nariadením prezidenta, ktorý takto obišiel kongres. A skutočne. Americká poštová služba dostala rozkaz pripraviť na odoslanie prvých 100 miliónov elektronických identifikačných kariet. Ako priznávajú zástupcovia vlády, tieto karty sú

PREPOJENÉ MEDZI VŠETKÝMI ÚRADMI, POLÍCIOU A TAJNÝMI SLUŽBAMI, KAŽDÝ O ČLOVEKU VIE, ČO CHCE.

Za karty začali v americkom senáte vystupovať senátorka Diane Feinsteinová a senátor Edward Kennedy. Ten sa tiež spojil s tajomníčkou zdravotného výboru Donnou Shalalovou a vymysleli plán za 100 miliónov dolárov, podľa ktorého by novorodenci a všetky deti museli mať svoj záznam v Národnom počítačovom registri. Tento zámer opäť vyšiel na verejnosť a občania búrli­vo protestovali. Senát USA tento podvodný návrh stiahol. Ale hneď potom zaútočil prezident Clinton s tým, že vydajú povinnú kartu zdravotnej starostlivosti. To, že obsahuje všetky údaje ako štátna identifikačná karta, to sa občania nemali dozvedieť. Keď vyšla pravda najavo, prišiel okamžite ďalší vládny tlak, označiť identifikačnou kartou všetky školopovinné deti, a na to bol vytvorený projekt Goals 2000. Nasledovali údery jeden za druhým. Ministerstvo práce vyžadovalo identifikačné karty pre všetkých robotníkov, neskôr pre všetkých zamestancov. Zatiaľ sa podarilo dotiahnuť do konca zavedenie identifikačnej karty pre všetkých vojakov USA. Vláde sa podarilo každého Američana povinne očíslovať 9-miestnym číslom, podľa ktorého ho kdekoľvek vyhľadajú pomocou počítača. Očíslovanie ľudí však čosko­ro prejde na 18-miestny blok číslic, ktorý bude medzinárodným štandardom.

V roku 1995 senátorka Feinsteinová priznala, kam až plány siahajú: „Nová identifikačná karta by bola vyrobená pokročilou technológiou s mikročipom, magnetickým čiarkovým kódom, záznamom hlasu, vzorkou DNA, vzorcom sietnice, digitálne kódovaným otlačkom prstu, digitálnou fotografiou.“

PREPÁČTE PRIROVNANIE, ALE HITLEROVI STAČILO V DOKLADOCH IBA MENO, RODNÉ ČÍSLO A ADRESA.

V roku 1994 americká vládna CIA v spolupráci s mexickou spoločnosťou NAFTA vydali nové identifikačné karty, ktoré Američania otestovali na mexických občanoch pri voľbách v Mexiku. Každý zo 46 miliónov voličov mal dostať voličskú identifikačnú kartu, na čo mexická vláda minula 730 miliónov dolárov. Vláda sľubovala kvalitnejšie a poctivejšie voľby. Karty obsahovali fotografiu, otlačky prstov, hologram, neviditelné ultrafialové pokrytie, čiarkový kód a laminát. Bola to fraška s cieľom dostať pod trvalú kontrolu do databázy občanov Mexika. V týchto volbách vláda nedoručila identifikačné karty približne 5 miliónom Mexičanov, ktorí zrejme politicky nevyhovovali CIA a vôbec ich nepripustili k voľbám. Aké potom spravodlivé voľby?

Na čo môžu tiež slúžiť vláde identifikačné karty? Spomínate si ešte na Rwandu v Afrike? V roku 1995 tu bolo zabitých okolo milióna ľudí pri masovom vraždení v bojoch medzi Hutuami a Tutsiami, do ktorých sa stále plietlo OSN. V rámci údajnej prevencie vláda rozhodla, že pre všetkých Hutuov a Tutsiov vydá identifikačné karty, aby sa vraj zamedzilo údajnej praxi, ktorá viedla k toľkým obetiam. Počas genocídneho besnenia hutuovských milícií sa potom vyžadovali identifikačné karty od náhodne zastavených civilistov. Ak mali na karte uvedené, že sú príslušníkmi rutsijskej menšiny, dokopali ich na smrť alebo zastrelili. Spomeňte si, ako fašisti donútili za vojny Židov nosiť na šatách židovské hviezdy. Identifikačné znaky sú spojené s rukami od krvi a lžou a nemusíme čerpať len z histórie.

Prečo má mať dnes každý človek pri sebe identifikačnú kartu s takým obrovským množstvom osobných údajov? Či nevidíte, že je to tá najohavnejšia totalita všetkých čias určená na likvidáciu nepohodlných? Dnešná technika a prenos údajov dokážu svoje. Žiaden argument (boj proti kriminalite či pranie peňazí) nemôže túto ohavnosť ospravedlniť.

Informácie, ktoré vlády sveta získavajú, putujú počítačovou diaľnicou do cieľovej stanice, ktorou je

JEDEN GIGANTICKÝ POČÍTAČ PRE CELÝ SVET.

Existencia tohto počítača bola dlho popieraná. Šokom pre svet bolo, keď v júli 1982 sám prezident USA Ronald Reagan priznal, že tento svetovládny počítač skutočne existuje a má čoskoro prevziať kontrolu nad svetom. V súvislosti so svetovým ústredným počítačom boli odhalené ďalšie tajné počítačové centrá po celom svete. Veľká aféra vznikla okolo počítača v belgickom Bruseli. Vyšlo najavo, že počítač je tu umiestnený v administratívnej budove EHS a je schopný spracovať 2 miliardy ľudí. Už v roku 1975 Dr. Hanrick Eldeman, hlavný anylytik EHS, potvrdil existenciu počítača v budove EHS v Bruseli, kde zaberá tri poschodia budovy. Čo však prekvapilo najviac, tento počítač sa úradne nazýva Beštia.

Ak si myslíte, že identifikačnými kartami končí plán svetovlády, mýlite sa. Plán je oveľa morbídnejší. Čipové karty sú tu len preto, aby sme si zvykli na bezhotovostné transakcie a na naše neustále sledovanie. Až sa tak stane, svetovláda príde s tým, že karty sa dajú stratiť a zneužiť, že je ich mnoho a nie sú po ruke. Začnú propagovať a zároveň tvrdo zavádzať nový systém: spojenie platobnej a idenifikäčnej karty s naším telom. O čo ide?.

Všetkým ľuďom na svete má byť vytetované neviditeľným laserovým tetovaním

NA PRAVÚ RUKU, ALEBO N A ČELO , 18-MIESTNY ČIARKOVÝ KÓD.

Kód bude obsahovať tisíce súkromných údajov a záznamov o človeku na jeho identifikáciu. Chcú nás označiť ako dobytok. Ako Hitler tetoval na rukách číslami uväznených v koncentračných táboroch. Čiarkový kód má byť snímaný infračervenými snímačmi pri nakupovaní, pri identifikácii... Čiarkové kódy budú snímatelhé i z diaľky.

Zároveň sa vyskytla i nová technológia, ktorá sa začala masovo používať na identifikáciu ľudí. Ide o mikročipy, ktoré chce svetovláda všetkým ľuďom voperovať do tela. Naj­známejšie majú dlžku 10 mm a šírku 2 mm. Ale dávno sa už používajú aj mikročipy tenké ako vlas. Digitálne mikročipy s obrovským potenciálom záznamov možno lokalizovať za 10 sekúnd na priestore 8 metrov štvorcových na celom povrchu Zeme pomocou 24 satelitov GPS. Mikrocip spoločné s tetovaním čiarkového kddu nás majú totálne kontrolovať, sledovať náš pohyb, ale aj omnoho viac.

___________________________________________

(krátené) úryvok z knihy MARTINA HERZÁNA „Totalitní světovláda“
Mezinárodní komise svědomí, Třebíč, rok 2000

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu