PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

V ústrety globálnej totalite?


"Vojna proti terorizmu", to je rúško centrálnych bankárov, aby mohli kontrolovať všetky stránky vášho života.
Keďže nedávno som sa opäť začítal do "Červenej symfónie", šokovaný som objavil konštatovanie dobre informovanej osoby, že teraz, keď už majú bankári nekonečné bohatstvo, chcú mať aj bezhraničnú moc.

"Červená symfónia", to je záznam z vypočúvania Christiána Rakovského stalinskou tajnou políciou v roku 1938. Christián Rakovský bol sovietskym veľvyslancom a blízkym spolupracovníkom Leva Trockého, Rothschildovho agenta (www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUSrakovsky.htm). Ja som svojím čitateľom predstavil tento dokument pred dvoma rokmi. Ten odhaľuje závoj z moderných dejín a vysvetľuje skutočný účel revolúcie, komunizmu, slobodomurárstva a vojny. Ten dokument sa nikdy nemal dostať na verejnosť. Prekladateľ dr. J. Landowsky si ilegálne ponechal jednu kópiu (www.savethemales.ca/000275.html).
Ľudský experiment ohrozujú súkromné záujmy, ktoré sa zmocnili funkcie vytvárania peňazí. Moderné dejiny, to je postupný proces, pomocou ktorého títo presúvajú všetko bohatstvo a moc na seba, nivočiac pritom západnú civilizáciu a utvárajúc svetový policajný štát.

Rakovského, ktorý sa v skutočnosti volal Chaim Rakover, odsúdili na smrť počas Stalinových čistiek a likvidácie trockistickej kliky v strane. Trockij vo svojej autobiografii pod názvom "Môj život" napísal: " Christián G. Rakovský... zohrával aktívnu rolu vo vnútornej aktivite štyroch socialistických strán - bulharskej, ruskej, francúzskej a rumunskej - a napokon sa stal jedným z popredných predstaviteľov sovietskej federácie, zakladateľom Komunistickej Internacionály, predsedom Rady ľudových komisárov Ukrajiny a diplomatickým reprezentantom sovietov v Anglicku a vo Francúzsku ..."

Rakovský sa pokúšal presvedčiť svojich vyšetrovateľov, že Stalin by mal spolupracovať s bankármi, ktorí "sú ako ja a vy. Fakt, že majú kontrolu nad nelimitovanými peniazmi, keďže ich oni sami vytvárajú, istotne ich ambície neobmedzuje... Bankári majú impulz získať moc, celkovú moc. Rovnako ako vy alebo ja."

Títo vytvorili komunistický štát ako "mašinériu totálnej moci", aká sa zatiaľ v dejinách nikdy nevyskytla. V minulosti, v dôsledku mnohých faktorov "tu vždy bol aký-taký priestor pre slobodu jednotlivca. Rozumiete tomu, že tí, čo teraz čiastočne vládnu v krajinách a vo svetových vládach skrývajú v sebe túžbu vládnuť neobmedzene? Chápte, že toto jediné sa im zatiaľ nepodarilo dosiahnuť. Predstavte si, ak môžete, malú skupinku ľudí, ktorá má bezhraničnú moc tým, že vlastní všetko skutočné bohatstvo a zistíte, že to sú absolútni diktátori burzy a (ekonomiky)... Ak máte dostatočne bohatú predstavivosť... budete vidieť (ich) anarchický, morálny a sociálny vplyv, t.j. revolučný. Teraz už chápete ?"

Revolučné hnutie, ktoré definuje moderné dejiny, to bol prostriedok na posilňovanie moci bankárov tým, že ničili starý poriadok.
Rakovský ďalej hovorí, že vo Francúzskej revolúcii moc dôvtipne prešla do rúk bankárov, ktorých neobmedzovali kresťanstvom motivované výhrady svedomia .
"A tak sa stalo, že hlavnej kráľovskej moci sa zmocnili osoby, ktorých morálne, intelektuálne a kozmopolitické kvality im umožňovali používať ju. Je jasné, že toto sú ľudia, ktorí nikdy neboli kresťanmi, ale sú kozmopolitickí ."

Komunizmus, namiesto aby prerozdeľoval bohatstvo, je navrhnutý tak, aby sa sústreďovalo v rukách najbohatších ľudí na svete /štát kontroluje všetko bohatstvo a oni kontrolujú štát/. A marxizmus "je predovšetkým konšpiráciou za revolúciu, až potom je to filozofický, ekonomický a politický systém ".
Rakovský sa pohŕdavo vyjadruje o " elementárnom marxizme... demagogickom ľudovom ", ktorí používajú na zavádzanie intelektuálov a más. (Socializmus - bez ohľadu na jemu vlastné zásluhy, je očividne pripravený tak, aby ulahodil ľudu a urobil ho závislým na veľkej vláde, ktorú potom kontrolujú bankári.)

Pokiaľ ide o slobodomurárstvo: "Každá slobodomurárska organizácia sa pokúša vytvoriť potrebné podmienky pre triumf komunistickej revolúcie; tá je očividným cieľom slobodomurárstva," hovorí Rakovský, sám popredný slobodomurár. Cieľom revolúcie nie je nič menšie, než predefinovanie reality v zmysle záujmov bankárov. Toto zahŕňa presadzovanie subjektívnej pravdy nad objektívnou. Ak si Lenin " o niečom myslí, že je to reálne ", tak je to reálne. " Preňho je každá realita, každá pravda, relatívna zoči voči jedinej a absolútnej: revolúcii ." Inými slovami, biele je čierne a hore je dolu. Takto to bolo v Sovietskom zväze a práve toto sa teraz deje nám. Pravdu a spravodlivosť nahrádza politický diktát. Teraz sa už všeobecne používa "politická správnosť", čo je boľševický výraz.

Fyzikov, ako Steven Jones, ktorí sa zamýšľajú nad útokmi 9/11, umlčiavajú. Historikov, ako David Irving, väznia.
Rakovský sa čuduje, že " lavice, na akých sedávali úžerníci, keď chceli obchodovať s peniazmi, teraz premenili na chrámy, majestátne sa vypínajúce na každom rohu veľkých miest, ozdobené pohanskými kolonádami a do tých sa valia davy... aby tam horlivo vnášali všetko, čo vlastnia, a dávali to bohu peňazí ..." Ďalej vraví, že "sovietska päťcípa hviezda reprezentuje päť Rothschildových bratov s bankami, ktorí vlastnia kolosálne množstvo bohatstva, najväčšie, aké tu kedy bolo ."

Rakovský sa pýta: Nie je to čudné, že Marx tento fakt nikdy nespomenul? Nie je to čudné, že počas revolúcií ľudia nikdy nenapadajú bankárov, ich sídla alebo banky?
Vojna je prostriedkom, ktorým centrálni bankári dosahujú svoj cieľ, ktorým je totalitná svetovláda. Rakovský hovorí, že " za zavraždením arcivojvodu Ferdinanda (čo vyvolalo Il. svetovú vojnu) bol Trockij. Spomínam si, čo povedala matka jedného z piatich Rothschildových bratov: ´Keď si to moji synovia želajú, tak tu vojna nebude .´" To značí, že títo rozhodujú; toto sú páni mieru alebo vojny, nie králi alebo cisári . Viete si predstaviť fakt takého významu? Či už nie je vojna jednou z funkcií revolúcie? Vojna-komúna. Od tých čias je každá jedna vojna ďalším krokom ku komunizmu.

Rakovský ďalej hovorí, že po zavraždení Waltera Rathenaua v roku 1922 (člen spoločnosti Illuminati a weimarský minister), odovzdala spoločnosť Illuminati politické a finančnícke funkcie do rúk prostredníkov. "Očividne ľuďom, ktorí sú dôveryhodní a verní, čo možno zaručiť mnohými spôsobmi: takže sa možno domnievať, že týmto bankárom a politikom (v očiach verejnosti) trčí z čižiem slama... i keď zastávajú vysoké pozície a navonok sú to autori plánov, ktoré sa uskutočňujú ."

Rakovský v roku 1938 načrtol tri dôvody pre nadchádzajúcu II. svetovú vojnu. Po prvé to, že Hitler začal tlačiť vlastné peniaze. "Toto je veľmi vážne. Oveľa vážnejšie, než všetky externé a kruté činitele v nacionálnom socializme. "Po druhé," naplno rozvinutý nacionalizmus Západnej Európy je prekážkou marxizmu... už samotná potreba zničiť nacionalizmus je dostatočným dôvodom na vojnu v Európe."

A napokon, komunizmus nemôže triumfovať, len keď sa mu podarí potlačiť " stále živé kresťanstvo ". Rakovský datuje "permanentnú revolúciu " do čias Krista a reformáciu hodnotí ako "prvé čiastočné víťazstvo ", pretože tá kresťanstvo rozdelila. Toto naznačuje, že "konšpirácia" takisto obsahuje aj rasový alebo náboženský faktor. "V skutočnosti je naším jediným reálnym nepriateľom kresťanstvo, nad všetkými politickými a ekonomickými javmi buržoáznych štátov. Kresťanstvo tým, že kontroluje jednotlivca, je schopné anulovať revolučnú projekciu neutrálneho sovietskeho alebo teda ateistického štátu ."
Teraz sú centrálni bankári za III. svetovú vojnu ako za "zrážku civilizácií". Nahraďte si do predchádzajúcich viet namiesto kresťanstva slovo "islam".

Záverom
Naše presvedčenia sa musia prispôsobovať pravde a nie naopak. A pravdou očividne je, že relatívne malá klika bankovníckych rodín a ich spojencov v popredných európskych a amerických rodinách si privlastnili kontrolu nad vytváraním peňazí a s tým aj kontrolu nad osudom sveta. Táto nadtrieda má kontrolu nad najväčšími svetovými korporáciami, mediálnymi organizáciami, agentúrami tajných služieb, tajnými spoločnosťami, univerzitami, politikmi, nadáciami, mozgovými trustmi a MVO. Takisto sa zdá, že títo dominujú aj v organizovanej zločinnosti. Útoky 11. septembra, vojna proti terorizmu a vojna v Iraku, to je súčasť neúprosného procesu, v priebehu ktorého si nadtrieda zvyšuje svoje bohatstvo a moc. Konečným cieľom je celosvetový policajný štát, kde masy úplne pripravia o ich bohatstvo, slobodu a možno i život.

Neokonzervatívci sú v skutočnosti neo-komunisti. Títo svojimi zlými machináciami ohrozujú bezpečnosť svojich bratov Židov (ako aj všetkých Američanov). Židia by mali nasledovať môj príklad a odmietať ich.
Nadtrieda po nás chce, aby sme v tom videli "židovský problém". Takým spôsobom môžu odraziť vinu (od seba) na nevinných Židov a odpor proti tomuto označovať za "nenávisť" a "predsudky". Problémom je veľkou mierou práve schopnosť vytvárať peniaze (úver), čo viedlo k neobhájiteľnému sústredeniu bohatstva a moci len v niekoľkých rukách.

Takmer každý, kto je v spoločnosti "úspešný", či ide o osobu židovského pôvodu alebo nie, je nútený vedome či nevedome spojiť sa s nadtriedou. Naše náboženské, kultúrne a politické inštitúcie podkopali. To vysvetľuje všetku tú falošnú kvalitu sociálneho života na Západe.
Keď teraz budeme sláviť Vianoce, pripomínajme si Kristov odkaz: Boh je láska. Boh je mocnejší, než satanské sily, ktoré držia ľudstvo v otroctve. Ale Jeho vôľa sa nemôže naplniť bez pričinenia človeka.
Nech nás to stojí čokoľvek, keď nebudeme robi ť nič, to nás bude stáť oveľa viac. Blahobyt, ktorému sa teraz tešíme, to je súčasť úkladu chytiť ľudstvo do osídla a zotročiť ho.

___________________________________________

dr. Henry Makow, kanadský publicista židovského pôvodu
http://www.rense.com/general69/bankers.htm

Viď takisto:
http://www.savethemales.ca/000447.html

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu