PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Veľký brat vás sleduje a odpočúvaAmeričania by nemali byť šokovaní, keď sa dozvedajú, že ich telekomunikácie sleduje Veľký brat. Už celé roky je dobre známym tajomstvom, že tie veľké elektronické uši NSA (National Security Agency) na západnom a východnom pobreží Spojených štátov sledujú teraz všetky medzinárodné telefonické rozhovory, faxy a e-maily. Keď telefonicky voláte svoju tetu v Palerme, priateľa v Egypte alebo svoju milú v Paríži, super-počítače NSA sa hneď zaktivizujú a zaznamenávajú ten prenos. Zložité dômyselné programy hľadajú v odkazoch kľúčové slovíčka, isté miesta, opakovania slovných spojení a iné, pre nich zaujímavé, vzory. A toto sa dialo už dávno pred 9/11.
Ja som sa vždy zamýšľal nad tým, čo vládni načúvači asi robia s tou nanajvýš citlivou informáciou, ktoré si medzi sebou navzájom odovzdávajú korporácie, banky, bezpečnostné agentúry alebo trhy spotrebného tovaru. Očividne, pre štátnych načúvačov toto predstavuje veľký potenciál; tí môžu na tajnej informácii o pripravovaných zlučovaniach, úmysloch zakúpiť niektorú spoločnosť, veľkých obchodných transakciách s účastinami alebo tovarom a pohybe jednotlivých mien veľmi dobre zarobiť. Človek by mohol očakávať, že raz prepukne kvôli tomuto ve ľ ký škandál, keď sa ukáže, že americké agentúry tajných služieb používali tajné finančné údaje k špekulácii na trhoch a že zarobili obrovské peniaze na "čiernych" operáciách, ktoré kongres neodobril. Primárnym príkladom takéhoto správania bola v 80-tych rokoch zmluva Reaganovej administratívy o zbraniach výmenou za rukojemníkov a presunutie fondov z Iránu na nikaraguánskych "kontras".

Bushova administratíva sa pohla ešte o krok ďalej tým, že umo ž nila NSA pravdepodobne aj pentagonským tajným službám - odpočúvať aj domáce komunikácie, údajne súvisiace s "teroristickými aktivitami".
Takéto povolenie sledovania na prvý pohľad vyzerá účelne v čase, kedy môžu extrémisti plánovať útoky na území USA. Tajnému bezpečnostnému súdnemu tribunálu je ur č ené, aby v takých prípadoch povolil sledovanie. Ale podľa kongresových záznamov iba v piatich prípadoch z 18 000 tento súd sledovanie nepovolil. Bushov Biely dom však i napriek tomu zašiel oveľa ďalej a rozhodol sa ignorovať súd úplne, čo potom viedlo k rezignácii jedného zo sudcov. A ako zvyčajne, administratíva ako dôvod k ignorovaniu zákonov a ústavy uvádza akúsi hmlistú bezpečnosť.
Nekontrolované elektronické sledovanie údajov o svojich občanoch vládou, to je džin, ktorý keď je raz vypustený z fľaše, stáva sa veľmi vážnym neduhom v demokratickej spoločnosti. Tzv. terorizmus je taký voľný a ohybný koncept, že ho ľahko možno uplatňovať na ospravedlnenie hocijakej aktivity.

Bezpečnostné agentúry bývalého sovietskeho bloku vedeli, že najefektívnejšou cestou monitorovania "protištátnych" aktivít je náhodná kontrola v hromadnom meradle. Zastavte tisíc občanov alebo odpočúvajte ich telefonické rozhovory a hneď náhodne objavíte malé percento potenciálnych zloduchov a nepriateľov, skutočných alebo fiktívnych. Východné Nemecko doviedlo túto neblahú prax do extrému. Jej bezpečnostná agentúra Stasi monitorovala najmenej polovicu všetkých telefonických hovorov, zamestnávala armádu informátorov, náhodne prehliadala chodcov a dokonca získala desaťtisíce vzoriek telesného pachu "zaujímavých subjektov". Daj hocijakej bezpečnostnej agentúre moc sledovať občanov a tá ju napokon dovedie do extrému. A od špehovania skutočných podvratných aktivít je len malý krok k špehovaniu hocikoho, kto nesúhlasí so súčasnou vládnou politikou. Dokonca aj na jeho/jej priateľov a príbuzných hneď padne podozrenie. A elektronická špionáž nadobúda vlastné byroktratické momentum.

Hromadenie údajov, ktorými sa sledujú a spájajú dohromady také pestré aktivity, ako cesty lietadlom, nákupy na úverovú kartu, bankové a úverové záznamy, daňové poplatky a členstvo v rôznych organizáciách, to je zatiaľ najväčší krok smerom k totalitnej vláde od miliónov registrovaných spisov Stasi na jednotlivých občanov.
Minulý týždeň sme sa dozvedeli, že FBI špehovala aj také "potenciálne teroristické skupiny" ako sú vegetariáni a bojovníci za práva zvierat. Toto je jednoducho smiešne a zároveň to naháňa strach. Zvlášť PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) sa dostala do pozornosti FBI. Ja som im práve teraz poslal príspevok, pretože tí bojujú proti krutosti voči zvieratám a proti nechutnému priemyselnému chovu zvierat. Takže z toho si teraz môžem domyslieť, že v záznamoch FBI sa zrejme nachádza aj moje meno ako potenciálneho podvratníka. Elektronický spis, založený spolu so zoznamom tých, ktorých cesty lietadlom sú nežiadúce, daňovými priznaniami, zoznamom Homeland Security o prípadných bezpečnostných hrozbách a boh vie čím ešte. Keďže FBI začala teraz sledovať vegetariánov a bojovníkov za práva zvierat, spolu s knihovníkmi a demonštrantmi proti vojne, tak hneď vieme, že Veľká vláda prekročila hranicu od chránenia záujmov republiky k sledovaniu takých, čo nesúhlasia s jej politikou alebo takých, čo sa zdajú byť podozriví a neochotní spolupracovať.

Ako kedysi múdro poznamenal Benjamin Franklin, vláda je ako oheň: je to veľmi osožný sluha, ale strašný vtedy, keď je pán. My sme teraz v Spojených štátoch dosiahli ten bod, kedy sa dovoľuje, aby v skuto č nosti vôbec nie smrteľný hriech - rôzni potenciálni teroristi - ohrozoval druhú najstaršiu a najmilovanejšiu demokraciu na svete.
Žiadne iba čiastočné špehovanie na domácej pôde alebo len limitovaný útlak nespokojencov neexistuje. Akonáhle sa s takým procesom začne, to je potom takmer nemožné zastaviť. Elektronické spisy sú stále tu, bez ohľadu na snahy nepoužívať ich alebo na požiadavky zničiť ich. Tie považuje každá bezpečnostná agentúra za svoju najcennejšiu výhodu a za tovar, s ktorým možno výhodne obchodovať.

Kongres nesie obrovskú zodpovednosť za to, že dovolil tomuto nebezpečenstvu objaviť sa rovno pod ich nosom. Od útokov 9/11 väčšina našich zbabelých zákonodarcov odvracala oči od rastúcich totalitných impulzov súčasnej administratívy. Teraz, oneskorene, niektorí členovia senátu i kongresu stláčajú poplašné tlačidlo kvôli vážnej erózii slobôd v Amerike. Ale veľká väčšina zákonodarcov má príliš mŕtvy mozog na to, aby im to naháňalo obavy, buď majú strach, že ich obvinia "z prílišnej mäkkosti na terorizmus" alebo sa príliš podriaďujú straníckej línii na to, aby sami prebrali zodpovednosť ako prvoradé rameno vlády . Aspoň že americký súdny systém pomaly začína reagovať na krikľavé porušovania ústavy a domáceho a medzinárodného práva.

Každý totalitný štát vždy používal nejakého strašiaka v podobe vnútornej alebo zahraničnej hrozby na ospravedlňovanie rozmachu represívnych a vtieravých mocí. Sovietsku Čeku vytvorili na boj proti "protištátnym elementom". Gestapu dali moc po tom, čo nemecký Raichstag ľahol popolom vinou "komunistických teroristov". Teraz, v roku 2005, sú to zase "moslimovia pod našimi matracmi", čo je nová verzia "červených po našou posteľou" z 50-tych rokov - až na to, že Červení boli vtedy skutočnou hrozbou, kdežto v Spojených štátoch neodhalili žiadnu novú teroristickú hrozbu i napriek tomu, že v Amerike zatkli vyše 2 000 moslimov.

Ako vstupujeme do roku 2006, Američania stále ešte môžu zastaviť túto strašnú hrozbu pre ich slobody, ale zrejme nemajú veľkú nádej. Kto sa po vegetariánoch a bojovníkoch za práva zvierat objaví teraz na zozname bezpečnostných hrozieb? Rosikrušiani? Kresťanskí vedci? Pozorovatelia vtákov alebo liberálni demokrati?
_____________________________________________

Eric Margolis, Lew Rockwell
http://www.lewrockwell.com/margolis/margolis9.html

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu