PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Svet o 200 rokov - vidina ako z nočnej mory


Jeden z popredných odborníkov na životné prostredie dnes predstaví svetu varovanie: v dôsledku klimatickej zmeny je už ohrozená samotná existencia ľudstva a dokonca i keď prežijeme, počet obyvateľov sa zníži len na jednu tretinu súčasnej úrovne.

Sir Crispin Tickel - muž, ktorý presvedčil bývalú premiérku Margaret Thatcherovú, že globálne otepľovanie predstavuje skutočný problém - teraz predvída, že o 200 rokov bude žiť na zemi len menej než 2,3 miliardy obyvateľov a to vďaka stúpajúćej morskej hladine a teplotám, čo urobí niektoré miesta neobývateľnými a spolu so sociálnymi činiteľmi to zníži počet novorodencov. Ale takisto hovorí, že nikde nie je zaručené, že to vôbec prežijeme; že ľudia na tejto planéte budú možno len "krátkou a do istej miery zmätenou epizódou v dejinách Zeme".

Ďalej hovorí, že pokrok v genetike možno vytvorí úplne odlišné druhy ľudských bytostí, čo by zodpovedalo nočnej more HG Wellsa o Eloi a Morlokoch. " Ja tým chcem len povedať, že je možné, aby sme ľudí geneticky skvalitnili. Aj to je jedna z možností," hovorí.
Sir Crispin, bývalý britský veľvyslanec v OSN a teraz kancelár univerzity v Kente a riaditeľ Strediska pre životné prostredie a porozumenie Green College, je treťou poprednou osobnosťou na tomto poli, ktorá prichádza tento mesiac s varovaním, že v blízkej budúcnosti nás čakajú veľké zmeny. Ďalšími sú James Lovelock, ktorý prišiel s teóriou Gaia - planéty ako živého organizmu a Chris Rapley, riaditeľ Britského antarktického výskumu.

Sir Crispin hovorí: "Ľudský dopad na Zem sa najprv pomaly, potom čoraz rýchlejšie zväčšoval, čo platí zvlášť pre posledných 250 rokov. Následná premena životného prostredia je teraz už neudržateľná. Hlavnými činiteľmi je nárast počtu obyvateľov, znehodnotenie pôdy, vysoká spotreba, znečistenie vôd a zásob, zmena podnebia, skaza iných druhov. ...Ak to ľudstvo prežije, budúci svet sa bude veľmi líšiť od súčasného, kde dominujú Spojené štáty americké.

...V správe sa ďalej píše, že aj Briti musia zmeniť svoje cestovné návyky, inak riskujú, že vzduch bude o 15 rokov nebezpečne a nenapraviteľne znečistený. ...Prof. David Banister z Bartlet k tomuto povedal:
"Ak by vlády nič nepodnikli, to by bolo čoraz nezodpovednejšie. Ľudia sa musia naučiť cestovať iným spôsobom ."
...Austrálski vedci medzitým oznámili, že do konca tohto storočia stúpne hladina morí v dôsledku globálneho otepľovania o 34 cm.
_____________________________________________

Ian Johnston, The Scotsman
http://news.scotsman.com/scitech.cfm?id=132492006

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu