PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Přízemní ozon ohrožuje 85 procent lidí



Čím víc aut, tím více přízemního ozo

26.10.2006

Praha - Američtí vědci prokázali, že zvýšené znečištění ozonem vede k vyšší úmrtnosti. V Česku byly loni limity pro ozón překračovány na 99 % území.

Tento stav konstatuje nejnovější Zpráva o životním prostředí v roce 2005, kterou čerstvě projednala vláda. Na územích, kde jsou příliš velké koncentrace ozónu, žije 85 procent obyvatel.

"Cílový imisní limit pro ozon je překračován na celém území státu," konstatuje se ve zprávě, kterou vypracovala státní informační agentura životního prostředí CENIA.

Nevyhovíme evropské normě
Limity stanovila Evropská unie tak, aby je členské státy splnily do roku 2010. To se však Česku s velkou pravděpodobností nepodaří.

"Bude to velmi problematické," potvrzuje náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu Jaroslav Šantroch.

A to podle Šantrocha patřil loňský rok mezi ty příznivější. Letošek, zvláště kvůli vysokým teplotám v červnu a červenci, je ještě horší.

"Rok 2005 byl výrazně lepší než rok 2006," tvrdí Šantroch.

Dodal, že koncentrace přízemního ozonu ovšem nebyly tak vysoké, respektive netrvaly příliš dlouho, aby úřady musely občany před fotochemickým smogem varovat. Během letních měsíců zůstaly u nejnižšího signálu - upozornění.

Fotochemický smog může i zabíjet
Přízemní ozon vzniká složitou chemickou reakcí, kterou musí doprovázet intenzivní sluneční záření. Jelikož k jeho vzniku jsou potřeba kromě uhlovodíků rovněž oxidy dusíku, které vypouštějí i automobily, přičítá se zvýšený výskyt ozonu zejména rozvoji automobilové dopravy.

"Vzniká ale i například v blízkosti rafinérií," upozorňuje Šantroch.


V nynějším počasí se ve městech tvoří smog:
Nejhorší je situace na severní a střední Moravě

Kvůli ozonu mohou mít lidé dýchací potíže nebo je mohou pálit oči. Ohroženi jsou především starší lidé, děti nebo astmatici a alergici.

Tři vědecké americké týmy vloni podle deníku Ekolist došly nezávisle na sobě k závěru, že zvýšené znečištění ozonem vede k vyšší úmrtnosti.

"Existuje jasný vztah mezi krátkodobými úrovněmi ozonu a úmrtností, zejména v souvislosti s kardiovaskulární soustavou a dýchacími potížemi," citoval Ekolist jednu ze studií.

Nejvíce úmrtí nastává podle amerických vědců v letních měsících, a to u starších lidí. Méně mrtvých je ve městech, která jsou dobře vybavena klimatizovanými prostorami.

Česko má pro ozón vhodné podmínky
Podle hydrometeorologa Jaroslava Šantrocha má Česko pro vznik letního ozónu vhodné meteorologické podmínky.

A pokud vane jihozápadní vítr, dostává se na naše území ještě fotochemický smog z Bavorska, kde je hustá automobilová doprava.

"Jižní Evropa je na tom ale ještě hůř," připomíná Šantroch.

Během tropických veder ve druhé polovině letošního července byly imisní limity překročeny ve čtyřech krajích. Nejvýrazněji byla stanovená hodnota 180 mikrogramů na metr čtvereční překročena v Mostě, kde se koncentrace v odpoledních hodinách vyšplhala až na bezmála 260 mikrogramů.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu