PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Nemecko očipovalo smetné nádoby


31.8.2006

Po vzore Veľkej Británie i Nemecko pristúpilo k čipovaniu smetných nádob. RFID technológia umožní sledovať návyky jednotlivých domácností a tým efektívnejšie riadiť vývoz odpadu a stanoviť politiku jeho spracovania.

Problémom však je, že väčšina samospráv o tejto skutočnosti svojich klientov neinformovala a nediskutovala s nimi otázku zásahu do súkromia. Niektoré skupiny analytikov sa obávajú, že zbierané dáta je možné zneužiť. Príkladom je absencia vývozov odpadu ak odcestujete na dovolenku či do zahraničia. To by mohlo poslúžiť ako avízo pre zlodejov.

Isté obavy sú i zo strany samotných občanov, ktorí sa obávajú finančného postihu či tvrdších sadzieb za produkciu nerecyklovateľného odpadu, či nadmerné množstvo odpadkov.

Isté však je, že technológie prenikajú i do tých segmentov, kde by ste to neočakávali. RFID pomáha sledovať vývojové trendy v rôznych oblastiach, monitorovať správanie subjektov a následne dáta vyhodnotiť tak, aby bolo možné dosiahnuť lepšie výkony pri nižších nákladoch.

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu