PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Inteligentní talíře samy počítají útratu


19.11.2006

Praha - V Německu začali používat talíře, které samy ohlásí, co na nich je a kolik má zákazník zaplatit. Zajišťují to čipy RFID.

Společnost BHS Tabletop zavedla výrobu inteligentního nádobí - talířů, šálků a sklenic s implantovanými radiofrekvenčními čipy, do nichž se při použití automaticky zapisují údaje o druhu pokrmu či nápoje, které si strávník vybral, a jejich cena.

Na rozdíl od běžného čárového peněžního kódu, který vyžaduje pro sejmutí viditelný kontakt, RFID etiketa nebo
čip předává potřebná data prostřednictvím radiových vln na vzdálenost několika metrů.

Ani nevytáhnete platební kartu
Nyní postačí, aby strávník prošel s odebranými jídly a nápoji automatickým pokladním terminálem, jehož čtecí zařízení si na dálku pomocí radiových vln sejme údaje, které jsou obsaženy v čipech RFID. Čtečka údajů - přijímač radiové frekvence z čipů - dokáže zachytit až třicet položek na jednom tácu, všechno "zkasíruje" a zobrazí celkovou sumu na velkém LC displeji.

Příslušný peněžní obnos je automaticky odečten z platební karty, aniž by ji strávník musel vytáhnout z kapsy či z peněženky. Kromě platební karty, určené speciálně k tomuto účelu, je možné použít i jiného způsobu bezhotovostního platebního styku. Pokladní personál, obvyklý na konci samoobslužné linky, je zbytečný.

Výborné zkušenosti
Nádobí s čipy RFID snáší pokrmy horké až 90 stupňů Celsia a lze je běžně umývat v myčce. Nesmí se ale vkládat do
mikrovlné trouby, protože by došlo ke znehodnocení čipu. Výrobce sice neuvádí, o kolik vzrostla cena tohoto "rádiového" nádobí, ale ujišťuje, že se náklady na jeho pořízení amortizují do tří let.

Inteligentní nádobí s RFID čipy a systém placení používá od května letošního roku i provozovatel jídelny banky DaimlerChrysler bez jakýchkoliv problémů. Řada věcí se zlepšila a strávníci nešetří pochvalami zejména proto, že se netvoří fronty u pokladny a nemusí platit hotově. Urychlil se výdej jídel, zpřesnilo se účtování a evidence, ubylo pokladních a zlepšilo se skladové hospodářství.

Co je RFID
Radiofrekvenční identifikace RFID umožňuje ukládání dat v digitální podobě do čipů, z nichž se mohou načítat a znovu přepisovat jednoduchým principem použitím radiových vln od nízké frekvence ( kolem 130 kHz )až po velmi vysokou frekvenci ( do 930 MHz) nebo dokonce mikrovlné frekvence 2,45 nebo 5,8 GHz, to už může čtečka načítat údaje z čipu vzdáleného až deset metrů.

Použití RFID technologie se rozšiřuje a prakticky každý den se objevují zprávy o její úspěšné aplikaci hlavně v zahraničí. Řada odborníků se proto domnívá, že zanedlouho budeme obklopeni čipy RFID v takové míře, která si vynutí ochranu soukromí zákazníků, zaměstnanců a všech dalších osob, které s RFID přijdou do styku. V té souvislosti se objevují návrhy na dočasnou nebo úplnou deaktivaci čipů, v tomto druhém případě jde ovšem o úplné zničení čipu.

Po vykonání služby, kterou RFID čip prokáže například při účtování, bude možné jej projistotu zničit, aby se údaje v něm obsažené, nedostaly do nepovolaných rukou. Jak slibují specialisté na tuto problematiku, mělo by jít o zcela jednoduchý postup.

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu