PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Slováci sa dostanú do USA bez víz asi v roku 2009


25.1.2007

Námestník amerického ministra pre vnútornú bezpečnosť Paul Rosenzweig rokoval včera v Prahe s predstaviteľmi 13 krajín uchádzajúcich sa o bezvízový styk s USA o pripravovanej modifikácii amerického bezvízového programu. Slovensko na schôdzke zastupovali experti na úrovni ministerstva vnútra a ministerstva zahraničných vecí.
V prípade schválenia by zmena umožnila občanom Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Cypru, Malty, Bulharska, Rumunska, Grécka a Južnej Kórey cestovať do USA bez víz.

Podľa Rosenzweiga by sa tak mohlo stať ešte do konca druhého funkčného obdobia amerického prezidenta Georgea W. Busha, teda začiatkom roku 2009.

"Zmena je na náš vzájomný prospech," uviedol po stretnutí Rosenzweig.

Schôdzka nadviazala na vyhlásenie prezidenta USA Georgea W. Busha počas návštevy v Talline v novembri minulého roku, na ktorej oznámil zámer americkej administratívy modifikovať existujúci bezvízový program USA.

Rosenzweig pripomenul, že ešte stále bude treba doriešiť niektoré zostávajúce otázky, napríklad ako si nové krajiny bezvízového programu budú vymieňať s americkými úradmi informácie o stratených a ukradnutých cestovných pasoch svojich občanov.

Na budúci týždeň odcestuje skupina českých expertov do USA, kde bude rokovať o technických aspektoch programu, dodal americký predstaviteľ.

Podľa českého ministra zahraničných vecí Karla Schwarzenberga sa zdá, že vďaka iniciatíve amerického prezidenta Busha sa reforma vízovej politiky USA pohla dopredu.

"Dúfajme, že sa to stane v priebehu niekoľkých najbližších rokov," podčiarkol šéf českej diplomacie.

Bezvízový program USA vznikol v roku 1988 a v súčasnosti zahŕňa 27 krajín, občania ktorých môžu cestovať a zdržiavať sa na území USA bez víz po dobu 90 dní. V rámci programu navštívi ročne USA asi 15 miliónov ľudí.

Spomedzi starých členských krajín Európskej únie potrebujú do USA víza len Gréci, spomedzi nových majú bezvízový styk iba Slovinci.

Cieľom modifikácie programu je zvýšiť bezpečnosť pri cestovaní do USA a uľahčiť a zrušiť vízovú povinnosť pre občanov dotknutých krajín pri splnení požadovaných bezpečnostných opatrení.

Ďalším krokom zo strany americkej administratívy bude predloženie príslušných legislatívnych zmien Kongresu USA na schválenie a pokračujúce konzultácie na expertnej úrovni medzi dotknutými krajinami a USA.


Zdroj : TASR

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu