OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Česko by se mělo připravit na výrazné oteplení


17.4.2007

Česko se musí připravit na teplotní šok. Jisté je, že ke konci století zasáhne do života lidí výrazné oteplení a také sucho. Počasí bude podobné tomu, jaké znají turisté v jihofrancouzské Provence. Potvrzují to dlouhodobé matematické a klimatické modely.Výsledky studií odborníci představili v Akademii věd.

Žádají proto politiky, aby začali formulovat vize energetického, dopravního či vodohospodářského rozvoje. Jen tak se může ekonomika vyrovnat s klimatickými změnami bez dramatického propadu.

Jinými slovy: aby kvůli očekávanému růstu teplot a úbytku srážek nezůstaly části země bez vody a aby byl k dispozici i dostatek energie.

"S úbytkem vody citelně poklesne výkonnost vodních elektráren," předpovídá Ivana Nemešová z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.

Citelné klimatické výkyvy odborníky nepřekvapují. "Opakují se v periodách. Vysoké teploty Evropa naposledy prožívala ve čtrnáctém a šestnáctém století, kdy kolem Prahy vznikaly rozsáhlé vinohrady, protože tu v poměrně krátké době vznikly vhodné podmínky k pěstování révy. Vládly tu teploty jako v jižní Francii," říká náměstek ředitele hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz. Nedostatkem vody trpí Česko podle něj už dnes.

Rostla by teplota i bez lidské činnosti? Například jen při spalování uhlí či produktů ropy se do atmosféry uvolňuje značné množství oxidu uhličitého. Tolasz se domnívá, že klima by se - tak jako nejednou v minulosti - měnilo i bez přispění lidí. Přítomnost skleníkových plynů v atmosféře přesto podle něj přispívá k extrémním projevům počasí.

Důsledky oteplení nemusí být pro Česko jen ničivé. Například stavebnictví zaznamenalo v letošní teplé zimě neobvyklý růst.

Odborníci však zatím nedovedou říci, nakolik vysoké letní teploty zatíží - třeba i kvůli klimatizaci - spotřebu elektrické energie. Ekonomové by tedy prý měli začít počítat, co to s hospodářstvím udělá.

Bez zajímavosti není fakt, že obdobně vysoké koncentrace oxidu uhličitého se v zemské atmosféře vyskytovaly dříve, než začaly doby ledové, což je asi před 25 tisíci let. Tehdy se prudce oteplilo, ale pak v relativně krátké době pokryl Evropu led.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu