OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Sílící varování: Pozor, klima se mění!


21.2.2007

San Francisco /Od našeho zpravodaje/ - Změna klimatu stále více ohrožuje společnost, varuje největší světová vědecká organizace.

Americká asociace pro povznesení vědy (AAAS) sdružuje 262 různých odborných společností a akademií věd. Letos poprvé na výročním zasedání přijalo její předsednictvo jednohlasné stanovisko: "Důkazy jsou jasné. Globální změna klimatu, způsobená lidskou činností, se už nyní projevuje a je rostoucím ohrožením společnosti," uvedli představitelé AAAS.

"Čím déle se odkládají akce, které mají na změnu klimatu reagovat, tím těžší a nákladnější úkol to v budoucnu bude," dodali vědci.

Jednoznačné stanovisko
Ne snad že by se výzkumníci z AAAS diskusím o klimatických změnách v minulosti vyhýbali. Například v roce 2004 jako hosta pozvali Davida Kinga, hlavního vědeckého poradce britského premiéra. King byl známý jako ostrý kritik americké vlády za její nečinnost vůči hrozbě změny klimatu. Také to ve svém projevu dal najevo.

Jeho pozváním AAAS vlastně podpořila diskusi o tom, zda vláda George Bushe neohrožuje svět, když odmítá nové klimatologické poznatky jako "nedoložené".

AAAS také v minulosti kritizovala, že někteří američtí vědci pracující pro vládní organizace nesměli publikovat výsledky svých výzkumů, které dokazovaly rizika globálního oteplování, a šly tedy proti oficiálnímu stanovisku.

Letos šlo vedení AAAS ještě dál: Vydalo přímé a jasné prohlášení, v němž připomíná podíl člověka na klimatických změnách. Právě rozsáhlé spalování ropy, uhlí a zemního plynu zvyšuje koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře. Tento plyn pak pod sebou zadržuje více tepla. Výsledkem je rozvracení klimatického systému, které se mimo jiné projevuje rostoucím výskytem extrémního počasí.

Vzkaz vládě a veřejnosti
Stanovisko vědecké asociace směřuje jak k americké vládě, tak i k veřejnosti. Na jedné z konferencí, které výroční zasedání AAAS doprovázejí, představili vědci ze Stanfordovy univerzity průzkum veřejného mínění.

Vyplynulo z něj, že většina Američanů už souhlasí s hlasy vědců, že Země se otepluje. Nejsou si však jisti, jak vážný problém to je. Dvě třetiny dotázaných uvedlo, že přece ani vědci nejsou v otázce globální změny klimatu jednotní.

Nynější zasedání AAAS však ukázalo, že i když vědci stále nerozumějí všem souvislostem klimatických změn, jasně říkají, že jsou vážné a že se na nich svou činností podepisuje člověk.

Využijme lépe naše Slunce
"Žijeme ve světě, kde osmdesát procent energie pochází z ropy, uhlí a zemního plynu," připomněl předseda AAAS John Holdren, profesor Harvardovy univerzity. "To musíme změnit."

Podle jeho názoru potřebuje svět od vědců nové metody získávání energie. A to zejména energie ze Slunce. Výrobci čekají na levnější fotovoltaické články, které dokážou přeměnit sluneční záření přímo v elektřinu. Zatím jsou tyto články, původně vyvíjené hlavně pro kosmické lodě, příliš drahé a málo účinné. Od vědců se také čeká, že vymyslí účinnější systémy skladování energie získané ze Slunce.

Světu stále chybějí rovněž dostatečně účinné metody přeměny cukru ze zemědělských plodin v palivo pro automobily, které by i svou komerční cenou konkurovalo benzínu či naftě.

Jak Holdren dodal, lidé také vědí příliš málo o tom, jak by se dal oxid uhličitý, který už do ovzduší vypustili, vzít zpátky z atmosféry a bezpečně uskladnit či nějak využít.

Jen na fúzi nespoléhejme Opatrný pak byl předseda AAAS k jaderné fúzi. Její podstatou je reakce, při níž se slučují jádra vodíku a vzniká obrovské množství energie. Fúzní neboli termonukleární reakci vědci zatím zkoumají, ale ještě ji nedokázali zvládnout natolik, aby mohla probíhat v komerčních elektrárnách.

"Jsem vzděláním fyzik a jaderná fúze mě hodně zajímá," řekl John Holdren zpravodaji Aktuálně.cz. "Ale pravděpodobnost, že ji lidé v tomto století zvládnou, a začnou tak běžně získávat energii, vidím tak 50:50. Musíme na tom pracovat, ale nemůžeme spoléhat, že nám vše vyjde. Musíme prostě hledat i další energetické zdroje."Země se otepluje: změny teploty v roce 2005 oproti dlouhodobému průměru.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu