PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

V Česku už lze pracovat i 16 hodin denně


8.3.2007

V Evropě i v Česku se zvyšuje tlak na omezení pracovních poměrů na dobu neurčitou a jejich nahrazení krátkodobými pracovními poměry, částečnými úvazky, prací doma či samostatně výdělečnou činností.

"Tyto jiné formy zaměstnávání se ale zatím v Česku příliš nevyužívají, představují asi 8 procent pracovních úvazků," řekl náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka

Už dnes je ale možné v Česku pracovat denně v souladu se Zákoníkem práce 16 hodin a kombinovat typy pracovních úvazků.

Změny v pracovním právu prosazují především podnikatelé, a to jak evropští, tak čeští. K nim se přidávají i politici. Ve větší volnosti při najímání a propouštění, ve využívání kratších pracovních příležitostí vidí cestu, jak zvýšit počty pracovních míst a snížit nezaměstnanost.

"Flexibilita pracovního práva je podmínkou tvorby nových pracovních míst, Vyžaduje si to vznikající společný trh, tlak globalizace, konkurence asijských zemí. Pracovní právo se musí liberalizovat, zmizet musí zbytečná omezení," uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Pavel Prior.

Na snahy liberalizovat pracovní právo se dívají s podezřením odbory v řadě evropských zemí, Česko nevyjímaje. "Takzvaná flexibilita pracovní síly totiž logicky znamená omezení podmínek pro zaměstnávání a může ohrozit pracovní práva a jistoty zaměstnanců," tvrdí předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch. V Česku je navíc pouze 30 procent zaměstnanců jištěno kolektivními smlouvami, jež jim zajišťují jejich základní práva.

Unie chce debatu
"Evropská unie a Evropská komise se snaží zvýšit zaměstnanost , reagovat na požadavky zaměstnavatelů, aby mohli snadno přijímat i propouštět, ale i na snahu zaměstnanců mít základní sociální práva a jistoty včetně vzniku společného evropského pracovního trhu," konstatoval poslanec Evropského parlamentu Richard Falbr. V tzv. Zelené knize pokládá každé z 27 členských zemí 14 otázek, jak tuto situaci řešit.

Podle Priora je ale společné pracovní právo nesmysl. Pracovní právo stejně jako rozhodování o tom, jak dlouho se bude ze zákona pracovat v té které zemi, musí být vlastním rozhodnutím každé členské země.

České pracovní zákonodárství již obsahuje flexibilní atypické pracovní vztahy. Plný úvazek na dobu neurčitou lze podle náměstka Šimerky nahrazovat jinými formami zaměstnávání. Česko se podle něj proto staví rovněž rezervovaně k tomu, aby v Evropě vznikalo cosi jako společné pracovní právo či aby se dále rozšiřovaly evropské směrnice regulující zaměstnávání.

Lidé se bojí nezaměstnanosti
"Příliš liberalizované pracovní právo by se ale mohlo obrátit směrem k asijskému modelu, kde by nebyla jistá osmihodinová pracovní doba či dovolená," varuje místopředsedkyně ČMKOS Marcela Kubínková. Mezi flexibilní formy zaměstnávání patří i využívání pracovních agentur "zajištujících dodávku pracovníků na klíč". Podle Kubínkové jsou agenturami z firem vytlačováni kmenoví zaměstnanci.

Rovněž podle Štěcha se lidé pod vlivem strachu ze ztráty zaměstnání ochotně zbaví části svých práv i dosažených jistot. Rozumnou cestou je podle něj pouze konstruktivní dialog. Omezování pracovních práv lidí totiž vede následně k jejich radikalizaci, varoval. Příkladem je v současnosti Latinská Amerika. Tu nám před deseti lety dávali experti Světové banky za příklad jako ukázku toho, jak blahodárné jsou liberální pracovní vztahy, kde je možné rychle přijímat i propouštět. A dnes je Latinská Amerika "rudá".

Podle europoslance Falbra globalizace jde proti jistotám zaměstnanců, zvyšují se tlaky proti odborovému hnutí. "Je ale skutečně evropským ideálem rodina, kde všichni pracují od rána do večera v několika pracovních poměrech, aby se jakž takž uživili, kde není čas na výchovu dětí, rodinný život, ale ani na vzdělávání? Neobrátí se snaha liberalizovat pracovní právo nakonec proti samotným zaměstnavatelům?" - ptá se Falbr.

Co požadují podnikatelé (a co odmítají odbory)
Možnost bez omezení rychle přijmout a stejně rychle propustit zaměstnance.
Trvalé pracovní poměry nahrazovat ve větším rozsahu termínovanými pracovními úvazky nebo prací na částečné úvazky, omezit práva zaměstnanců včetně zajištění bezpečnosti práce.
Zrušit minimální mzdu, volně sjednávat odměnu za práci.
Rozšířit formy samostatné výdělečné činnosti.
Omezit či zrušit regulatorní omezení při zaměstnávání pracovníků vydaná EU.
Liberalizovat Zákoník práce včetně zrušení ustanovení o pracovní době.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu