PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Sociální dávky: místo peněz poukázky?


29.11.2006

Za prvních 9 měsíců letošního roku skončil státní rozpočet se schodkem více než 10 mld. Kč. Na růstu schodku státního rozpočtu se přitom rozhodující měrou podílí navýšení výdajů v sociální oblasti. Výdaje na sociální dávky, důchody a jiné sociální podpory tak rostou mnohem více než bylo plánováno.

Zdá se, že budoucnost sociálních dávek je jasná. Neefektivnost a rozšířené zneužívání sociálních dávek, které navíc nemotivují k práci, přináší vážné úvahy o změnách systému. Je zřejmé, že nárok na sociální dávky má dnes stejně ten, kdo pracovat nechce a práci se vyhýbá, stejně jako ten, co práci najít nemůže.

Např. rodina s 2 dětmi, kde ani jeden rodič nepracuje si měsíčně může na sociálních dávkách přijít na více než 12 000,- Kč čistého. Tato částka odpovídá částce 14 500,- Kč hrubého platu. Přitom lze jen těžko určit, kdo o práci má skutečně zájem a kdo se jí naopak vyhýbá.

Zároveň nelze nijak kontrolovat, zda vyplacené sociální dávky byly skutečně použity k účelu, pro který jsou určeny. Tedy na úhradu nákladů za bydlení, jídlo a ošacení.

Papírové poukázky místo peněz?
Po letošních volbách může v sociální oblasti dojít k mnoha významným změnám, které znepříjemní a ztíží život lidem závislých na sociálních dávkách. Jedním z důležitých a zásadních opatření je návrh, aby dlouhodobě nezaměstnaní nedostávali od státu tzv. peníze na ruku, ale poukázky přímo určené k hrazení základních životních potřeb a služeb.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že sociální dávky, které jsou především určeny na výživu, ošacení a bydlení pro nezaměstnané občany, tak v mnoha případech nejsou takto používány. Těžko lze v současném sociálním systému zabránit nezodpovědným lidem, aby peníze neutratili za alkohol, prohráli v hazardních hrách či za kredit do telefonů.

Nejednalo by se o nic dramatického, kdyby se nejednalo o peníze z našich daní a z naší práce. Právě papírové poukázky by mohly tento stav změnit. Ideálním stavem by bylo, aby zavádění poukázek přímo navazovalo na další motivační změny v sociálním systému.

Sociální dávky by tak byly vypláceny v podobě poukázek typu dnes užívaných stravenek, kterými by lidé zaplatili náklady za bydlení, (které se započítávají do jejich životního minima), náklady za jídlo a ošacení. Jelikož skutečně ne vše lze hradit poukázkami, dostával by žadatel o podporu paušální finanční částku ve výši např. 400,- Kč na člena domácnosti.

Zároveň by byla nezaměstnaným stejně jako dnes ponechána možnost si hotovost opatřit a přivydělat si až do určitého limitu (např. 3 100,- Kč) bez ztráty nároku na sociální dávky.

První pokusy s papírovými poukázkami
Již dnes získáváme se systémem papírových poukázek praktické zkušenosti. Jedná se o poukázky, které Ministerstvo práce a sociálních věcí zavádí jako odměnu za příležitostnou práci. Člověk bez práce si může tímto způsobem přivydělat až 3100 korun za měsíc, aniž by ztratili nárok na sociální dávky.

Většinou jde o nekvalifikovanou práci. Za každou hodinu práce dostane nezaměstnaný od firmy, která si ho najme, speciální padesátikorunovou "stravenku". Tyto poukázky mu budou následně proplaceny úřadem práce. Charakter těchto poukázek je jiný, než poukázek na úhradu životních potřeb ze sociálních dávek.

Zavedením poukázek jako odměny za příležitostnou práci však budou získány zkušenosti se systémem jejich zavádění a efektivitou. Pokud se poukázky za příležitostnou práci osvědčí, bude to znamenat další motivaci pro zavedení poukázek ve větším rozsahu.

Vyplatí se zavedení poukázek?
Ač lze každé opatření obejít, mohlo by zavedení poukázek (spolu s dalšími opatřeními) pomoci k výraznému omezení zneužívání sociálních dávek a zásadně znepříjemnit život lidem, kteří naše peníze užívají jiným způsobem, než na co jsou určeny.

Nezaměstnaní získají jistotu, že jim budou uhrazeny náklady za bydlení, jídlo a ošacení a pro daňové poplatníky se zvýší pravděpodobnost, že jejich peníze budou určeny skutečně na věci, které sociálně slabí potřebují, nikoliv na alkohol, cigarety, hraní automatů apod.

Sociální dávky prostřednictvím platebních karet
Zajímavé řešení efektivnosti sociálních dávek bylo představeno v Rusku. Nezaměstnaní, studenti a důchodci obdrží sociální dávky prostřednictvím platebních karet, které budou uchovávat jejich osobní údaje. Tyto karty bude možné použít pro úhradu věcí a služeb pro které jsou primárně určeny.

Prostřednictvím karty tak budou moci příjemci uhradit elektrickou energii, teplo, vodu, nájem a další služby. Podle pilotního projektu bude vytvořena co-brandová platební karta pro příjemce sociální podpory v Rusku, včetně studentů, penzistů, příslušníků ozbrojených sil a státních zaměstnanců.

Prostřednictvím této karty budou moci jednoduše a efektivněji čerpat sociální výhody, jakými jsou například bezplatná městská doprava a levnější léky. Poprvé v Evropě bude čip EMV v platební kartě bezpečně uchovávat osobní údaje o příjemcích sociální podpory, kterým umožní získat okamžité sociální výhody prostým použitím karty namísto různých forem dokumentování.

Očekává se také, že program této karty sníží pomocnou administrativu, sníží tedy náklady a ušetří čas. Andrej Korolev, generální ředitel moskevské kanceláře MasterCard Europe, řekl: "Nová platební karta usnadní přístup k sociální podpoře. Její rozdělování i celý proces se tak stane pohodlnější a bezpečnější, ať už půjde o věcné dávky, dávky určené na speciální účel nebo peněžní dávky."

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu