PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Karty umí téměř cokoliv. Vyzkoušejte!


22.1.2007

Z takřka 3000 bankomatů po celé zemi Češi před posledními Vánocemi odčerpali na 50 miliard korun. O pět miliard se tak zvýšil zájem o tento způsob výběru peněz oproti roku 2005. Nemalé "útoky" navíc zaznamenaly jmenované výdejny financí i od zahraničních turistů.

K tomu, aby vám bankomat požadovanou částku vydal, ovšem nutně potřebujete platební kartu. S ní si pak můžete zajít pro finanční hotovost třeba i na přepážku banky (tzv. cash advance) anebo ji použít pro nákup v obchodech.

Kde se vzali, tu se vzali
Více než deset let uplynulo od chvíle, kdy u nás banky začaly platební karty vydávat. Už koncem roku 2002 se jich vydalo přes 5 milionu a zájem o ně (stejně tak i možnost jejich uplatnění) neustává ani v současné době.

V České republice dnes přijímá embosované platební karty VISA Classic a Eurocard / MasterCard Standard na 25.000 obchodních míst, elektronickými kartami VISA Electron či Maestro se pak dá platit v 7500 obchodech.

Jak to funguje
Velkou výhodou při používání platební karty je, že se tak značně eliminuje nebezpečí zcizení hotovosti. Při výběru či nákupu je totiž zapotřebí heslo (PIN) nebo podpisový vzor. Proto má každá karta na své zadní straně magnetický proužek s potřebnými údaji.

Mnohem dokonalejší jsou pak karty s čipem, které již využívají dynamické šifrovací algoritmy. Na trhu jsou dnes i hybridní karty disponující jak magnetickým proužkem, tak i čipem.

Modely a asociace
V České republice se nejčastěji setkáváme s kartami označenými logem mezinárodní asociace VISA Int., která vydává elektronické karty VISA Elektron a embosované VISA Classic, VISA Silver, VISA Gold a VISA Platinum.

Další společností vydávající platební karty je MasterCard Int., a to s elektronickými kartami Cirrus a Maestro, dále s embosovanou MC Standard, MC Gold či World Signum. Hlavně bonitnější klientela české populace už využívá také karty Diners Club, JBC (Japan Credit Bureau) nebo AMEX (American Express).

Elektronické karty
Tyto karty jsou u nás nejrozšířenějším typem. Patří k nim VISA Electron a Maestro. Dají se používat pro výběry z bankomatů i platby u obchodníků disponujících elektronickým platebním terminálem. Výhodou je jejich nízká cena (okolo 300 korun ročně) i malé poplatky za blokaci ztracené či odcizené karty. Minimální je i možnost zneužití zablokované karty. Bohužel však nefungují na všech obchodních místech v ČR.

Embosované karty
Takové karty poznáte na první pohled: veškeré údaje, tedy číslo a platnost karty či jméno majitele, jsou v ní plasticky vyraženy. Fungují nejen v elektronických terminálech, ale i v tzv. žehličce (imprinter). Obchody mají nastaven tzv. floor limit, neboli výši útraty, kterou mohou jeho zákazníci provést kartou bez potřeby telefonického ověřování (nad limit se již ověřuje).

Embosovaná karta tak má mnohem širší uplatnění než její elektronická jmenovkyně, nicméně služby a poplatky s ní spojené jsou vyšší.

Placení u obchodníků za zboží a služby
Bezhotovostní platba je základní funkcí platebních karet. Nakupovat tímto způsobem se pak dá v jakémkoliv obchodě napojeném na elektronický platební terminál (POS). Obsluhující personál pokladny protáhne kartu čtečkou (nebo čipovou kartu zasune do terminálu).

Někdy je zapotřebí, aby zákazník potvrdil PIN (hlavně u karty Maestro). Zadané informace se pak ověřují v kartovém centru a je-li vše v pořádku, vytiskne se účtenka. Tu kupující podepíše podle svého podpisového vzoru (je na zadní straně karty). Prodávají pak oba podpisy porovnává a v případě nesrovnalosti může požádat o opětovný podpis. Nutno dodat, že za platbu kartou u obchodníka si banky neúčtují žádný poplatek.

Výběry v bankomatu
Jak bylo řečeno v úvodu, v ČR je bezmála 3000 bankomatů (odborně se označují jako ATM, tedy Automated Teller Machina). Pomocí platební karty se z nich dá nejen vybírat hotovost, ale dnes už třeba i navyšovat volací kredit svého mobilního telefonu. Bohužel v nich nefungují některé nákupní úvěrové karty.

Za provedenou transakci si pak společnost, která daný přístroj spravuje (každý přístroj nese logo) účtuje poplatek. Nejvíce jich má Česká spořitelna, která jich vlastní takřka třetinu. Rozdíly jsou však ve výši poplatků, a to:

Bankomat vlastní banky, která vystavila kartu a bankomat nese její logo poplatek obvykle v řádu korun

Bankomat cizí banky (je spravován jinou bankou) Poplatek od 20 do 30 korun (bývá často i doplněn o pohyblivou složku ve výši určitého procenta z vybírané částky)

Výběr z bankomatu v zahraničí pohybuje se od 100 Kč a výše

Poznámka: Některé banky již vystavují platební karty s možností výběru ze kteréhokoliv bankomatu po celé ČR, přičemž poplatek je vždy ve stejné výši (např. eBanka, Bawag Bank).

S kartou za hranice
Banky v České republice již masově vydávají i mezinárodní platební karty. V zahraničí se pak obvykle akceptují VISA i Eurocard/MasterCard (EC/MC) pro výběr z bankomatů i platbu za zboží a služby. Z vašeho běžného či úvěrového účtu se tehdy výše útraty odečítá v měně účtu (nikoliv v měně země, kde jste platili).

Pro převod na měnu účtu se používají přepočty přes mezinárodní zúčtovací měnu, tedy americký dolar nebo Euro.

Debetní karty (debit cards)
Debetní karty mají v České republice více než desetiletou tradici. Při jejich používání čerpáte peníze ze svého účtu v bance. Je zřejmé, že na možnosti jejího používání má vliv vaše finanční rezerva. Maximální částku výběru často limituje i denní (respektive týdenní) limit platební karty, který banka stanoví s přihlédnutím k požadavkům a transakcím klienta.

U debetní karty také nelze překročit zůstatek účtu do mínusu - tedy pokud nemáte sjednaný kontokorentní úvěr. V tomto ohledu však banky i další instituce neustále neustále rozšiřují své nabídky. K dispozici jsou proto dnes už zcela běžně kreditní, Charge nebo nákupní úvěrové karty.

Kreditní karty (credit cards)
Kreditní karta je napojena nikoliv na běžný, ale úvěrový účet. S každou transakcí se tak čerpá úvěr od banky, který se musí v dohodnutém termínu splatit. Při vydávání této karty proto banky zjišťují způsobilost klienta pro jeho splácení (tzv. credit scoring), poté stanoví i minimální měsíční splátky. Platit ovšem budete i úroky.

Úrokové sazby se přitom pohybují mezi 14 až 30 % ročně. Úrokům se můžete i vyhnout, pokud dokážete celou dlužnou částku vrátit do konce měsíce (někde i do poloviny měsíce příštího), kdy jste úvěr čerpali. Pak si požádejte o tzv. bezúročnou lhůtu. Tato možnost nicméně neplatí pro částky vybírané z bankomatu.

Charge karty (charge cards)
Tyto karty fungují obdobně jako karty kreditní. Rozdíl je v tom, že banka vám na konci každého měsíce sestaví vyúčtování všech transakcí provedených kartou a vy pak musíte celý dluh jednorázově splatit (zpravidla do konce následujícího měsíce). Z čerpané částky se nicméně neúčtuje žádný úrok.

Nákupní úvěrové karty
V tomto případě jde o kreditní karty vydávané nebankovními institucemi, hlavně splátkovými společnostmi. Patří sem OK karta, YES karta a Aura karta. Výhodou je okamžité vyhodnocení žádosti o její vydání, odpadá i poplatek za kartu. Vždy se u nich ovšem platí úroky (i více než 25% ročně).

Nelze s nimi ale zpravidla vybírat z bankomatů, omezená je i nabídka obchodních míst. Nabízí se tu však různé slevy v partnerských obchodech.

Postup při ztrátě platební karty
V případě odcizení platební karty si ji můžete nechat zablokovat. Slouží k tomu zvláštní telefonní číslo, které vám sdělí banka při vydání karty. Po nahlášení se blokace pro případ výběru z bankomatu provádí obvykle okamžitě, pro platby u obchodníků je účinná většinou až od následujícího dne.

Zablokování karty
Za blokaci elektronické platební karty se platí v řádu stokorun. Samotný telefonát na speciální blokační linku je zdarma (zelená linka) nebo se účtuje standardní telefonní poplatek. Dojde-li k odcizení embosované karty, banka ji musí pro případ offline transakcí zařadit na tzv. stoplist.

Poplatek z tuto operaci je pak dražší - pohybuje se většinou od 1000-5000 Kč. Pokud se dostanete do takové situace v zahraničí, můžete si požádat o vydání nouzové hotovosti (Emergency Cash) anebo nouzové karty (Emergency Card). I tyto služby ovšem vyjdou i na několik tisíc korun.

Odpovědnost za zneužití karty
Do okamžiku nahlášení ztráty karty ručí klient za veškeré výběry a platby kartou v plné výši. Po nahlášení jsou podmínky u jednotlivých bank odlišné. Rozdíl je i v tom, zda jde o kartu elektronickou či embosovanou.

Pojištění
K většině karet se poskytuje i nějaké pojištění (např. pojištění při cestách do zahraničí, úrazové pojištění aj.). Jeho rozsah a výše se přitom stanovuje podle ceny platební karty - čím je dražší, tím má možné uplatnění na více místech v tuzemsku i zahraničí a také má lepší pojistku. Vždy se vám nicméně vyplatí pojistit si vzhledem k výši poplatků embosovanou kartu.

Petr Zavadil,

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu