OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Ptáci příchod jara neoznámí. Vymírají
Skřivana je o třetinu méně

25.02.2007

Praha - Skřivani a čejky, označovaní jako první poslové jara, patří mezi nejvýrazněji ubývající ptačí druhy v zemi.

Skřivan polní a čejka chocholatá přezimovávají ve Středomoří a z teplých krajin se pravidelně vracejí v únoru a březnu. Právě proto se pro ně vžilo pojmenování "poslové jara".

"Kolik se jich ale objeví letos?" ptá se na na své internetové stránce Česká společnost ornitologická. "Mezi roky 1982 a 2006 se početnost skřivana polního snížila o více než 35 procent a čejky chocholaté dokonce o neuvěřitelných 85 procent," dodává ornitologické společnost.

Hejna míří na sever Evropy
Přitom se může zdát, že čejek je v české krajině spousta. Ještě v půlce března je možné na některých místech pozorovat i několikatisícová hejna.

Jenže už za měsíc se na stejném místě objevují pouze jednotlivé páry. Obrovská hejna totiž pouze přes české území přelétají do severní Evropy, kde jsou ve vhodných oblastech ještě poměrně početná.

"Ovšem u nás tomu tak rozhodně není - celá česká populace se odhaduje asi na 8,5 tisíce hnízdících párů. Ještě ve druhé polovině 80. let u nás přitom hnízdilo 20 až 40 tisíc párů," uvádí ornitologická společnost.

Ptáky zabíjí zemědělství
Podle ornitologů patří mezi hlavní příčiny masivního úbytku skřivana a chocholatky zejména intenzifikace zemědělství, rozorávání mezí a na některých místech i živelné zarůstání neudržované krajiny stromy a keři.

Zpráva o udržitelném rozvoji, kterou nedávno dostala na stůl vláda, varuje před tím, že kromě skřivana a chocholatky mizí ze zemědělsky obdělávané krajiny další ptačí druhy. Od roku 1982 se počty snížily o třetinu, přičemž úbytek pokračuje.

"Jistá souvislost by mohla být nalezena mezi poklesem ptačích populací v zemědělské krajině a používáním hnojiv a pesticidů, jejichž spotřeba až na mírné kolísání vykazuje trvalý pozvolný růst," konstatuje se v dokumentu.

Zatímco v roce 1991 se na jeden haktar spotřebovalo 65 kilogramů minirálních hnojiv, v roce 2005 to bylo bezmála 93 kilogramů a o rok dříve dokonce více než 99 kilogramů.

Eko-farmaření zatím nemá vliv
Podle zprávy se zatím naopak vůbec neprojevil nárůst ekologického zemědělství.

"A to přesto, že se výměra šetrně obhospodařované půdy zvýšila od roku 1997 více než patnáctkrát," uvádí zpráva o udržitelném rozvoji.

"Stále však jde jen o zhruba šest procent zemědělské půdy," dodává dokument.


 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu