PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Odtlačky prstov v pasoch už v júni 200915.07.2007

Bratislava - Cestovné pasy Slovenskej republiky by mali najneskôr do konca júna 2009 obsahovať okrem zobrazenia tváre aj odtlačky prstov.

Ministerstvo vnútra (MV) SR to uvádza v predkladacej správe návrhu zákona o cestovných dokladoch. Ak zákon schváli parlament, účinnosť by mal mať od 1. novembra tohto roku.

MV SR predpokladá, že na nové cestovné doklady pôjde z rozpočtu štátu viac ako 1,6 miliardy korún. Celková výška nákladov "sa bude meniť v nadväznosti na zavedenie druhého biometrického údaja, ktorým sú odtlačky prstov," píše sa v dôvodovej správe predkladaného návrhu zákona.

Tvár nestačí, odtalčky pôjdu do databázy
Množstvo vynaložených peňazí ovplyvní aj rozhodnutie Európskej únie (EÚ), ktorá by mala určiť, aké čítacie zariadenia druhého biometrického údaja sa budú na jej území používať.

Pre SR vznikla povinnosť zaviesť prvý biometrický údaj - podobu tváre - 1. septembra 2006. Termín pre zavedenie biometrického údaja podoby tváre sa však nedodržal pre výberové konanie na výrobcu cestovných dokladov.

MV SR robí nevyhnutné kroky na to, aby sa pristúpilo k zavedeniu oboch biometrických údajov súčasne. Ministerstvo rozhodlo, aby cestovné pasy naďalej vydával Policajný zbor.

Spresnilo sa aj snímanie biometrických údajov pre bezvládnych občanov. Príslušný útvar zabezpečí nasnímanie podoby a vyhotovenie údajov na mieste, ktoré určí žiadateľ. Náklady na tento úkon bude znášať príslušný útvar.

Zabezpečená ochrana osobných údajov
V predkladanom návrhu sú zapracované aj ustanovenia o ukladaní biometrických údajov na dátový nosič, ich používaní a možnosti overovania týchto údajov zo strany občanov. V tejto súvislosti sa upravilo a rozšírilo ustanovenie o vedení evidencie.

Keďže biometrický údaj sa považuje za osobný údaj, stanovila sa aj sankcia do výšky 10 miliónov korún za správny delikt v súvislosti so spracúvaním týchto údajov na dátovom nosiči. Správnym orgánom, ktorý má o tomto priestupku konať je Úrad na ochranu osobných údajov.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu