PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

RFID čipy pomáhají v Brně při léčbě rakoviny13.03.2007

Masarykův onkologický ústav nasazuje technologii RFID (radiofrekvenční identifikace) do procesu přípravy a aplikace léčiv. Cílem lékařů je zlepšení kontroly, zvýšení bezpečnosti pacientů a efektivity nemocnice. RFID čipy jsou běžně používány např. v obchodech, sledují zde pohyb zboží a zásob.

BRNO - "Technologie RFID dodávaná IBM nám umožní kromě sledování léků, především cytostatik, také lépe identifikovat připravené terapie a jejich podání pacientům," uvedl Rostislav Vyzula, ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Vyzula dodal, že nová technologie bude nasazena i v kontrolovaném pásmu prostředí přípravny cytostatik. Zde jsou infúze cytostatik připravovány ve zvláštním hygienickém a bezpečnostním režimu.

Jednou z důležitých součástí projektu byla analýza přípravy cytostatik (léky zastavující rakovinné bujení), kterou zpracovali experti z divize Global Technology Services firmy IBM. Elektronické čipy měly pomoci zvýšit efektivitu práce personálu. Podle vyjádření zástupců nemocnice se tohoto podařilo dosáhnout.

Systém RFID čipů je rovněž úzce propojen s několika IT systémy v ústavu - zejména s lékárenským a nemocničním informačním systémem. Technologické zázemí systému dovoluje pozdější následné rozšíření na další oblasti, jako jsou visačky pacientů, identifikace personálu nebo inventarizace majetku.

Masarykův onkologický ústav také zvažuje další možnosti rozšíření technologie RFID na další procesy a oddělení nemocnice.

Technologie zpřesní dohled nad léčbou
Masarykův onkologický ústav je pilotním českým pracovištěm, které se snaží prokázat, že technologii RFID je možné úspěšně použít i ve zdravotnictví ke zlepšení péče o pacienty, zejména díky možnostem identifikace pacientů, minimalizace chyb, správné medikaci a sledování léků a zdravotnického materiálu.

V zahraničí byla bezdrátová radiová technologie RFID nasazena také k optimalizaci úklidu nemocničních lůžek. Německá nemocnice v Bielefeldu díky tomuto opatření údajně významně snížila náklady. RFID mikročipy totiž sledují, kdo a jak dlouho na dané posteli ležel a personál tak může určit, v jaké míře má pelest desinfikovat.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu