Ivo A. Benda: „Vesmírni ľudia si ctia zákon slobodnej vôle.“

Jaroslav Ridzoň
(4.7.2001)

 

Prednedávnom sa médiami prehnala správa, že vesmírni ľudia sa chcú stretnúť s prezidentmi Slovenskej a Českej republiky. Nikto sa však príliš nezaoberal tým, kto vlastne vesmírni ľudia sú a čo chcú. Urobil som preto rozhovor s Ivom A. Bendom, ktorý patrí medzi ich hovorcov na Zemi a pozná sa s nimi osobne. (Pozor, nie ste v rubrike Mysty:-)

Žiaľ, fotografie sa mi zohnať nepodarilo. Pán Benda pravdepodobne uprednostňuje zostať pred širokou verejnosťou incognito. Vzhľadom na závažnosť jeho tvrdení mu to ani nemožno zazlievať.

UmmoČo by bolo predmetom stretnutia vesmírnych ľudí s prezidentmi Slovenskej a Českej republiky? A ako by konkrétne prebiehalo?

Vesmírni priatelia nám ponúkajú spoluprácu a pomoc v kľúčových projektoch v oblasti riešenia problémov záchrany ľudskej spoločnosti ako celku, kvality života ľudí, životného prostredia, ozdravenia planéty Zem, voľného pridruženia do Kozmickej konfederácie planét a definitívnej ochrany pred negatívnymi mimozemšťanmi (pseudotvorcovia, jaštery, atď.). Prijať spoluprácu by znamenalo obrovský duchovný (a následne i technický) rast ľudstva, odstránenie vojen, hladu, riešenie preľudnenia planéty, zníženie množstva práce pre spoločnosť na cca 4 hodiny denne, neskôr až na 2-3 hodiny denne. Nežiadajú za to žiadne peniaze, majetky, ani pozemky. Ich ponuka je úplne nezištná.

Stretnutie sa môže uskutočniť kdekoľvek na letisku (napr. Košice, Mnichovo Hradište, Točná u Prahy), prípadne na lúke za prítomnosti prezidenta (prezidentov) a kontaktéra, teda mňa. Prvé stretnutie by bolo utajené, pretože médiá by mohli vytvoriť nevhodnú atmosféru. Na stretnutí by sa dohodli ďalšie návštevy a vesmírni priatelia by navrhli ľudí, ktorí by sa ich mali zúčastniť. Boli by to ľudia neovládateľní jaštermi a s poslaním. Neskôr by sa, samozrejme, pripravili i verejné vstupy pre televíziu a ďalšie médiá.

Ste v priamom kontakte s vesmírnymi ľuďmi? Máte aj nejaké ich fotografie? Ako ste sa k nim dostali?

Fotografií a filmov vesmírnych ľudí a ich lodí bolo vyhotovených mnoho. Drvivá väčšina z nich skončila u negatívnych organizácií (UFO, NSA, FBI, CIA, SETI, CETI, FIGU), čo je jedna z ich špecializácií – skryť alebo prekrútiť pred verejnosťou tieto materiály. Sú na to predpisy a všetko prebieha v mene národnej bezpečnosti. Prípadne sú ukazované len časti dôkazov. Ľudia, ktorým sa v nedávnej dobe podarilo urobiť videozáznam, boli zavretí na psychiatrii a videozáznamy im boli zabavené (u UFO, FIGU a pod.). Ide o privlastňovanie si materiálov od pôvodných autorov. Všetko je ovládané jaštermi pomocou elektromagnetických vstrekov. Robia všetko, aby sa k ľuďom nič nedostalo. Mám k dispozícii niekoľko desiatok fotografií a filmov (autori G. Adamski 1950-64, E. A. Meier – 1976-90, G. Dibitonto – 1980 a i.). Získal som ich z ich kníh a ich ďalších aktivít. Boli vždy určené na šírenie medzi ľuďmi a nie na utajovanie a likvidáciu informácií. Vesmírni ľudia dnes hovoria, že máme dostatok týchto materiálov a je len na nás, ako s nimi naložíme.

Aštar ŠeranSú vesmírni ľudia vašou metaforou alebo sú to bytosti s fyzickou existenciou?

Vesmírni ľudia sú naozaj živí, prekrásni, múdri, láskyplní a veselí ľudia s pevnými, hmotnými, polohmotnými i jemnohmotnými telami. Bol som mnohokrát na ich lodiach, rovnako ako veľa ďalších ľudí.

Ako prebehlo vaše prvé stretnutie s vesmírnymi ľuďmi? Vybrali si oni vás alebo vy ich?

Vždy musí najprv chcieť sám človek, oni totiž s nikým nemanipulujú a nesnažia sa nikoho ovládať. Úplne rešpektujú vašu slobodnú vôľu. Každý sa teda vyberá sám a každý sa s nimi môže v duchu spojiť, samozrejme, pri dodržaní podmienok spojenia. Tie sú pre každého individuálne. U mňa to napríklad bola likvidácia vojenskej literatúry a literatúry o negatívnych mimozemšťanoch, ktoré vyžarovali negatívnu energiu. Ďalej pomáha obmedzenie jedenia mäsa na minimum, najlepšie jeho úplné vyradenie z jedálnička. Všetko sú vibrácie. Na prvom mieste sú pozitívne a láskyplné myšlienky človeka. Kontakty môžu byť buď duchovné (telepatické), vibračné (presunieme mentálne telo k nim alebo oni k nám), alebo fyzické. Tých posledných je ale najmenej, sú totiž v ťažkom hrubovibračnom prostredí Zeme dosť náročné. Mám kontakty s vesmírnymi ľuďmi od 7. septembra 1997. Sú ich tisíce.

MethariaNedá mi spýtať sa na vzťah okolia k vám. Vaše aktivity sa musia väčšine ľudí zdať dosť ťažko stráviteľné. Stretávate sa s prípadmi, že vás ľudia neberú celkom vážne? Ako proti tomu bojujete?

Je treba pochopiť, že sme zmesou veľmi rozdielnych ľudí. Sú medzi nami obrovské rozdiely v duchovnej úrovni. Asi 1 miliarda ľudí má ducha s dušou pravého stvorenia z neba, ktoré predstavuje pozitívny stav. Zvyšných 5 miliárd má ducha zo zóny pekiel, ktoré predstavujú negatívny stav. Z toho je tu neobyčajný guláš, aký nenájdete nikde inde vo vesmíre. Už 3 roky usporadúvam prednášky. Mám ich za sebou 150 a zúčastnilo sa ich spolu 11 000 ľudí. 90% z nich je presvedčených o tom, že to, čo hovorím, je pravda. V podstate sa s neveriacimi temer vôbec nestretávam. Pravdou je, že niektorí neveriaci sú niekedy hrubí a netolerantní, čo je v rozpore so slobodnou spoločnosťou a slobodou informácií.

Na druhej strane máme na balkóne nášho panelákového bytu viac než rok štvormetrový nápis „Máme vás rádi. Vesmírní lidé“ a vzťah okolia je celkom fajn. Ľudia prijímajú naše info dobre.

Koľko je momentálne na Zemi vesmírnych ľudí?

Vesmírni ľudia majú predovšetkým svoje planéty a svoje lode. Tam je ich väčšina. Tu na Zemi je mnoho podzemných základní, ktoré sú ale momentálne väčšinou opustené. Vedia totiž, že ľudia vyvolávajú očistné procesy Zeme, ako sú zemetrasenia, záplavy alebo víchrice. Fyzicky sa tu objavujú len výnimočne. Kedysi to bolo častejšie, ale dnes sú tu veľmi zlé vibrácie. Okrem toho rádioaktívne a chemické zamorenie Zeme je úplne iné, než napríklad pred 50 rokmi.

Bol aj Ježiš Kristus jedným z vesmírnych ľudí?

Duch aj duša Ježiša Krista sú súčasťou absolútneho ducha a absolútnej duše Prvotného Stvoriteľa všetkého a všetkých. Jeho telo geneticky pochádza od rodičov Jozefa a Márie a ich genetických línií. V génoch fyzického tela je mnoho zla a neprávd umelo vytvorených za milióny rokov pseudotvorcami. Ježiš svojím príkladným životom ukázal všetkým ľuďom cestu – spôsob, ako toto zlo a nepravdy v génoch i vo svojom okolí postupne pretransformovať na pravdy a dobro. Takto si odniesol fyzické telo očistené do pravého stvorenia – neba, kde teraz žije s vesmírnymi ľuďmi. Niektorí ľudia, medzi inými aj ja, to teraz robíme rovnako. I keď on to mal ťažšie.

Pán Ježíš KristusJednou z vašich aktivít je snaha o zrušenie peňazí. Ako si predstavujete svet bez nich? Je takáto vízia podľa vás vôbec reálna?

Predstavujem si to úplne rovnako, ako to majú milióny civilizácií vesmírnych ľudí. Nie je na tom nič zložité a nepochopiteľné. Zložitý a nepochopiteľný je, naopak, náš peňažný systém, ktorý je hlavným nástrojom na ovládanie ľudí pseudotvorcami a negatívnym stavom vôbec. Keby som náš budúci svet bez peňazí nevidel reálne, nešíril by som výzvu na zrušenie peňazí. Rozhodujúca je voľba človeka. Ako sa to technicky urobí, je druhoradé. Napokon, vesmírni ľudia s tým majú mnoho praktických skúseností.

Upozorňujete na to, že zlé mocnosti chcú ľudstvu implantovať malé mikročipy, ktorými ho budú ovládať. Odkiaľ máte takéto informácie? Je podľa vás v dnešných podmienkach a pri existencii súčasného právneho systému niečo také vôbec možné?

Zdôrazňujem, že tie myšlienky s totálnym ovládaním ľudí mikročipmi a podobné projekty pochádzajú od pseudotvorcov – šéfov negatívnych mimozemšťanov. Dnes je priamymi myšlienkami a ovládacími programami ovládaných až 80% ľudí, a to až na 95%, takže majú len 5% pravých myšlienok. Teda ich duch a duša nemá kontrolu nad vlastným fyzickým telom. Len menej ako 5% ľudí je takmer neovládaných, okrem iného ja. Inak by som nemohol robiť to, čo robím. Avšak mikročipy na telách ľudí zvýšia toto ovládanie z 80% na 99,99%!

Súčasný právny systém je budovaný pseudotvorcami, takže je nemysliteľné, aby akokoľvek odhalil a postihol súčasnú manipuláciu a ovládanie ľudí. V čipoch budú ovládacie funkcie mysle, takže akýkoľvek právnik bude bezmocný! Už dnes je súd lotéria, priznal to napríklad pán Rychetský.

Ak vesmírni ľudia disponujú bezpochyby nemalými možnosťami, prečo doteraz nepodnikli radikálne kroky na záchranu sveta?

Vesmírni ľudia si ctia zákon slobodnej vôle. Keby zasahovali, stali by sa negatívnymi a stratili by všetko, čo dosiahli. Naše problémy si musíme riešiť my. Oni len pomáhajú, nikdy sa však nevnucujú. Už 51 rokov sa snažia osobne kontaktovať s niektorými vládami. Stalo sa tak v prípade USA, Ruska, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Španielska. Doteraz sa však nedohodli.

To sa ale zmení, pokiaľ vlády neprejavia záujem spolupracovať. Vesmírni priatelia odletia a priletia tí druhí – pseudotvorcovia. A tí budú zasahovať. Každého, kto tu bude, sa to dotkne veľmi osobne a nepríjemne. Bude to pre ľudí najväčšia lekcia za všetky doterajšie životy.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu