PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

V Británii probíhá diskuse o budoucnosti rychlého internetu

27.09.2007

Britský regulátor Ofcom se zapojil do zesilující diskuse o tom, jak by měl vypadat superrychlý širokopásmový internet ve Velké Británii.

Ofcom zahájil konzultace, které budou podle zpravodajského serveru BBC News probíhat až do prosince. V jejich rámci hodlá sondovat možnosti, jak provozovat na britském internetu služby, které vyžadují vysoké rychlosti připojení. Současné možnosti širokopásmového připojení totiž mají limity, který pravděpodobně neuspokojí rostoucí spotřebitelskou poptávku po větších rychlostech.

V některých zemích už byly spuštěny sítě dosahující rychlosti až 100Mb/s. Experti tvrdí, že Velká Británie zůstává za konkurencí pozadu. Minulý týden britský ministr pro hospodářskou soutěž Stephen Timms uspořádal schůzku, týkající se této záležitosti, a nevyloučil možnost státní intervence.

Debata Ofcomu se prý soustředí hlavně na otázku, zda by Velká Británie měla vytvořit celostátní optickou síť. Během konzultací regulátor představí některé z možností řešení, stejně jako doporučení, jak by taková síť měla být regulována.

Optické sítě mohou nabízet rychlosti až do 50Mb/s a jejich vybudování v rámci celého státu by podle předpovědi expertů stálo až 10 miliard liber.Optické vlákno až do domu by bylo dražší - s odhadovanou cenou 15 miliard liber - ale nabízí rychlosti až do 100Mb/s.

Ofcom poukazuje na to, že žádná technologie neodpoví na všechny potřeby uživatelů. Důležitou roli v nabídce vysokorychlostního internetu budou hrát také kabelové sítě. Virgin Média už ve svých sítích zkouší rychlosti do 50Mb/s.

Vyplatí se investice?

Jak se rozšířují nové aplikace, jako je televize po síti, poptávka po širokopásmovém internetu roste. Některé země, jako jsou například Francie, Německo, Nizozemí, Japonsko a Jižní Korea již do optických sítí, které umožňují rychlosti přenosu až do 100Mb/s, investují.

Podle Ofcomu dosahuje současná rychlost širokopásmového internetu ve Velké Británii průměrně 4,6 Mb/s. Tyto rychlosti se zvětší asi na 24Mb/s, až v příštím roce odstartuje další generace ADSL - nazvaná ADSL2+.

Vrchní ředitel Ofcomu Ed Richards prohlásil, že velmi rychlé sítě další generace budou zřejmě krokem, který přinese "základní změnu infrastruktury na venkově" a bude jedním z důležitých mezníků, jenž ovlivní, jaký bude konkurenční bude s širokopásmovým internetem v příštích letech.

Během konzultací se Ofcom snaží zdůraznit, že jakoukoliv novou síť bude regulovat stejným způsobem jako existující „měděnou“ síť. To znamená, že i nová síť by měla být otevřena všem operátorům, právě tak, jako je British Telecom (BT) dnes nucen k tomu, aby jeho současná síť byla přístupná i konkurenci.

BT, který již silně investuje do upgradu své základní sítě, tvrdí, že by se na optické vlákno zaměřil pouze tehdy, pokud by to dávalo komerční smysl. "BT vítá šanci diskutovat o této záležitosti s Ofcomem, vládou a širší konkurencí. Jsme zcela oddaní myšlence poskytovat nyní i v budoucnu našim zákazníkům služby, které chtějí,“ říká prohlášení BT.

Ofcom nevyloučil možnost , že by optickou infrastrukturu vybudovali konkurenti BT, jako je například CarPhoneWarehouse. Ale tak velký projekt je kontroverzní, upozorňuje Ian Fogg, analytik výzkumné firmy Jupiter. "Kdokoli investuje do nové sítě, bude chtít zajistit návratnost své investice. Protože jsou ale investované částky tak velké, vrátí se investované prostředky až za velmi dlouhou dobu," říká.

Existují také obavy, že nově vybudovaná vláknová síť kanibalizuje existující investice, které společnosti jako Tiscali a CarPhoneWarehouse vložily do ADSL. "Ve Velké Británii se v posledních třech letech uskutečnily významné investice do uvolnění poslední míle, díky nimž se konkurence konečně může dostat k zařízením BT, aby nabídla alternativní širokopásmové služby. Otázka, kterou mnozí položí, zní, zda by investice do nové sítě nepodkopala tuto investici," vysvětluje Fogg.

Dvourychlostní internet?

Existují i představy, že by byla vláknová síť vybudována jen tam, kde by mohla být ekonomicky životaschopná, tedy v oblastech s hustou populací. To by ovšem vytvořilo v rámci Británie novou „digitální propast“. "Velká Británie bude muset akceptovat rozdíly mezi rychlostmi. Zatímco uživatelé sítí založených na optických vláknech by se mohli těšit z rychlostí až do 100Mb/s, ti na měděných telefonních linkách budou šťastni, když se dostanou na 24Mb/s," tvrdí Fogg.

Kritici současné situace jsou přesvědčeni, že Velká Británie zaostává za dalšími zeměmi, ale Ofcom poukazuje na to, že trh a infrastruktura jsou v Británii odlišné od těch zemí, kde investice do optických vláken byly už silné. Tato situace je částečně vyvolána i tím, že tlak na video a televizi po internetu nejsou v Británii tak silné, jelikož zde už existuje zavedený trh placené televize. "Se situací nejsme spokojeni a asi bychom z ní měli mít obavy, ale možná budeme muset akceptovat to, že rozvoj rychlých sítí přijde ve Velké Británii později," prohlašuje mluvčí Ofcomu.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu