PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Britští experti protestují proti systému sběru a uchovávání vzorků DNA


19.09.2007

Odborníci ve Velké Británii diskutují o systému sběru a uchovávání vzorků DNA. Britská dobročinná nadace pro biotiku považuje za neoprávněné uchovávat na celostátní úrovni vzorky DNA osob, které nebyly usvědčeny z žádného trestného činu. Právě Velká Británie má největší databázi vzorků DNA na světě, která je trnem v oku řadě organizací na obranu lidských práv.

Experti požadují, aby britská vláda zrušila plány na rozšíření pravomocí policie. Vláda navrhuje odebírat nové vzorky i lidem podezřelým jenom z menších přestupků jako je odhazování odpadků či překročení rychlosti. Podle dosavadní praxe policie odebírá vzorky každé zatčené osobě, podezřelé z trestného činu. Vzorek v databázi zůstává na neomezenou dobu, a to i v případě, že dotyčná osoba je propuštěna. Podle nadace by se tato praxe měla změnit tak, aby policie měla v databázi jen vzorky usvědčených osob.

Nadace sice uznává, že britská databáze DNA, která obsahuje vzorky čtyř miliónu Britů, je užitečná v boji proti zločinu, nicméně se obává, jak by v budoucnu mohlo být nakládáno se vzorky nevinných osob, jejichž genetické informace jsou v databázi drženy bez jejich souhlasu.

V poslední době se však objevují i názory, že databáze by měla obsahovat vzorky DNA všech Britů. Například vysoce postavený britský soudce navrhl, aby do národní databáze DNA byly zahrnuty vzorky všech britských občanů a též všech návštěvníků Spojeného království. Britský premiér Gordon Brown však prohlásil, že vláda takové rozšíření databáze neplánuje. Lord a soudce apelačního soudu Stephen Sedley ale oponuje, že současná databáze je nedostatečná a že etnické menšiny jsou v ní zastoupeny disproporčně. V současné době jsou v ní uchovány vzorky DNA jen 9 procent bělochů, naopak vzorků černochů tam lze nalézt až 40 procent.

Podle Heleny Svatošové, právničky z organizace Juridicum Remedium, která byla hostem studia Dobrého rána, je v Česku praxe vytváření databáze DNA stejná jako ve Velké Británii. Společnost Juridicum Remedium podobně jako britští odborníci nesouhlasí s tím, aby policie v databázi uchovávala vzorky osob, které nespáchaly žádný trestný čin, neboť riziko zneužití těchto citlivých údajů je značné. "Mělo by se omezit skladování profilů DNA jen na pachatele závažných trestných činů," dodala k problematice uchovávání vzorků Svatošová. Systém odebírání vzorků DNA ani okruh osob, které budou mít do databáze DNA přístup se se vstupem do schengenského prostoru měnit nebude.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu