PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Emisí je víc, než jsme čekali, varuje expert OSN


10.10.2007

Sydney - Nečekaně rychle vzrostly podle nových zjištění emise nebezpečných skleníkových plynů. Na kritickou situaci upozornil v australské televizi uznávaný vědec Tim Flannery, který pracuje na nové zprávě OSN o klimatických změnách.

Flannery tak s předstihem prozradil závěry, k nimž došel Mezivládní panel pro klimatické změny (IPCC) a které měly být původně představeny až v listopadu. A nejde o zjištění právě optimistická.

"Mysleli jsme si, že máme dost času"

Respektovaný klimatolog upozornil na to, že koncentrace skleníkových plynů dosáhla v atmosféře hranice, která může vést k nezvratným změnám podnebí.

Pro vědce samotné jsou výsledky zkoumání překvapivé - předpokládali, že ke kritickým hodnotách dospěje atmosféra až v horizontu deseti let.

"Mysleli jsme si, že máme dost času," řekl Flannery. "Nově zjištěné údaje ale dokládají, že zhruba v polovině roku 2005 jsme překročili kritickou hranici."

Zvýšená koncentrace těchto plynů, na níž se podílejí hlavně průmyslové mocnosti spalující ve velkém fosilní paliva, způsobuje antropogenní skleníkový efekt, který má na svědomí nepřirozené ohřívání zemského povrchu.

O dalším postupu, jak zabránit nezvratným změnám klimatu, se budou v prosinci na indonéském ostrově Bali radit ministři životního prostředí z členských zemí OSN.

Na pořadu jednání bude například nahrazení Kjótského protokolu, který řada největších znečišťovatelů neratifikovala, novými mezinárodními úmluvami. Závazky z protokolu navíc pozbydou platnosti v roce 2012.

Rostou ekonomiky, ale i emise

Právě země, které atmosféru nejvíce zahlcují skleníkovými plyny, podrobil Flannery tvrdé kritice. Rychle se rozvíjející ekonomiky Indie a Číny hojně využívají fosilních paliv, a vysílají tak do ovzduší výrazné množství oxidu uhličitého, dusíkatých plynů a dalších nebezpečných látek.

V neprospěch zmíněných zemí hovoří i statistická čísla. Mezi lety 1990 a 2004 vzrostly emise skleníkových plynů v Číně o 47 % a v Indii dokonce o 55 %.

"Naše ekonomické aktivity pořád stavíme na fosilních palivech. Přitom víme, že metabolismus takové ekonomiky se přímo střetává s metabolismem naší planety," kritizuje Flannery, který letos ve své rodné zemi získal ocenění Australan roku.

Vědec z Macquarijské univerzity je také autorem známé publikace "The Weather Makers" věnující se změnám klimatu.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu