PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Z britského venkova mizí ptáci


24.10.2007

Londýn - Z Anglie mizí divocí polní ptáci. Jejich počty jsou teď rekordně nízké.

Britská vládní organizace pro monitoring ptactva (RSPB) uvádí, že jich tu hnízdí nejméně od doby, kdy se začaly vést záznamy. Navíc dokládá, že od roku 1970 z venkova zmizelo neuvěřitelných šedesát procent ptačích druhů.

"Polní ptactvo je pro nás důležitým indikátorem. Podle něj určujeme zdraví venkova," vysvětlila Sue Armstrong-Brownová, šéfka v oboru venkova RSPB.

Nejvíce ohrožené jsou druhy, pro které je pole zdrojem obživy i hnízdištěm. To je třeba skřivan. Jeho počty se snížily nejdrastičtěji.

Index ptačí polní populace zahrnuje devatenáct druhů. Mezi lety 1977 až 1999 se jejich počty ztenčily na polovinu. Tehdy se však úbytek stabilizoval a dál už neklesal. V posledních letech však opět došlo k nepatrným úbytkům.

Ptactvo vymírá pravděpodobně kvůli změnám, které se v anglickém zemědělství odehrály v posledních třiceti letech. Problémy ptákům způsobuje třeba podzimní setí obilí nebo úbytek typických živých plotů mezi poli. Tyto nepatrné změny mohou mít pro ptáky zásadní následky.

Od roku 1990 někteří farmáři dostávají dotace. Jejich účel je jednoduchý: část polí musí zůstat ladem. Tím by se měl pro polní ptactvo vytvořit dostatečný prostor.

Armstrong-Brownová se však obává plánů EU. Ta chce tyto dotace postupně zrušit. Následky pak můžou být devastující. Poslední šancí by pak byli samotní farmáři a vlastníci polí.

Záleží totiž na nich, zda budou ve své podpoře ptactva pokračovat i bez dotací. O tom se je teď Armstrong-Brownová se svým týmem snaží přesvědčit.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu