PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

VARUJEME VÁS LIDI !
MOŽNOSTI ZNEUŽITÍ EGONU JSOU NEOMEZENÉ !!!

EGON sílí a věřím, že nám bude dělat radost


26.10.2007

Rád bych vás pozval na stánek ministerstva vnitra na letošním ročníku brněnského veletrhu INVEX. Velkou část naší expozice zabírají pracoviště s informacemi o naší strategii eGovernmentu.

EGovernment je totiž zatím pro řadu lidí poněkud odtažité slovo. Málokdo si pod ním dokáže představit něco konkrétního a pro většinu lidí jde je elektronizace státní správy spíše hudbou daleké budoucnosti. Zavedení „elektronického úřadování“ se proto stalo jedním z našich hlavních cílů. Jde nejen o to, aby veřejná správa probíhala elektronicky, ale aby probíhala i efektivně a přehledně. Chceme docílit toho, aby mezi úřady obíhaly dokumenty, nikoli lidé. A tak se narodil eGON.

Symbolizuje úplně nové pojetí eGovernmentu v ČR. Kouzlo eGONa je v tom, že jsme si vzali za vzor živý organismus a propojili jsme věci, které spolu logicky souvisejí. EGovernment v pojetí eGONa má prsty, kterými získává podněty od občanů, to jsou Czech POINTy. Dále musí mít jednotnou oběhovou soustavu, to je nové pojetí jednotné komunikační infrastruktury veřejné správy. Musí mít také srdce, které je nezbytným orgánem každého živého organismu, a to je zákon o eGovernmentu. A musí mít mozek, což jsou centrální registry a práce na nich právě začíná.

Logické věci jsme spojili v jeden organismus, který má všechny potřebné vlastnosti k tomu, aby informační a komunikační technologie neznamenaly jenom zátěž pro státní, krajské a obecní rozpočty, ale přinášely lepší a kvalitnější službu jak občanům tak samotným úředníkům, kteří s nimi pracují.

EGON je malé dítě, které jsme porodili, dali mu do vínku základní předpoklady k tomu, aby mohl zdárně růst. Je to sice ještě malé dítě, za krátkou dobu svého života však udělal několik důležitých krůčků. V pilotním provozu jsme si totiž ověřili, že dokáže fungovat. Na sedmatřiceti kontaktních místech Czech POINTu si mohli občané vyzkoušet, že už hýbe prsty. V dalším období zhoustne síť jeho prstů natolik, že bude moci dosáhnout téměř na každého. A bude také moci nabídnout další služby. V příštím roce to bude například výpis z rejstříku trestů anebo převod listinných dokumentů do elektronické podoby. Navíc bude díky svému vývoji stále šikovnější. EGON sílí a věřím, že nám bude dělat radost.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu