PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Část Slovenska je zamořena. Ohrožen čtvrt milion lidí


21.11.2007

Bratislava - Nebezpečné polychlorované bifenyly (PCB) ohrožují 250 tisíc obyvatel východního Slovenska. Unikají z místa, kde se dřív vyráběly: z chemického podniku Chemko Strážské.

Výsledky vědeckých studií zaměřených na PCB jsou přitom alarmující. Dokazují, že vysoká kontaminace může například poškodit štítnou žlázu, způsobit poruchy hladiny cukru v krvi či jiné vážné zdravotní potíže.

"PCB-látkami je kontaminován především odpadový kanál z Chemika, řeka Laborec a vodní nádrž Zemplínská Šírava," řekla Aktuálne.sk Kateřina Věntusová z organizace Greenpeace. Podle ekologů se přitom státní orgány touto problematikou zabývají jen minimálně.

"Greenpeace v této souvislosti prosazuje tři konkrétní kroky, které by vedly ke zlepšení situace: přijetí zákona o ekologických zátěžích, realizaci projektu likvidace PCB jinou technologií než spalováním a pokračování monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva kvůli dlouhodobému vystavování se nízkým dávkám PCB," dodala Věntusová.

Slovensko je nejhorší na světě

PCB se do organismu nejčastěji dostává skrze potravu. K tomuto závěru došli odborníci na základě lékařských vyšetření a chemických analýz u více něž dvou tisíc dospělých a u skupiny 430 dětí ve věku osm až devět let.

Všichni se podrobili také monografii štítné žlázy a dalším vyšetřením, monitorujícím přítomnost PCB v krvi.

"Ačkoliv jsou střední hodnoty PCB v krvi obyvatel jiných lokalit na světě srovnatelné, celkové riziko, při kterém je třeba zohlednit i počet exponovaných osob, jednoznačně ukazuje, že východní Slovensko s odhadovaným čtvrt milionem osob vystavených působení PCB, je oblastí s největším ohrožením PCB na světě," říká Tomáš Trnovec ze Slovenské zdravotnické univerzity.

Platforma nevládních organizací Ekofórum například v pondělí vyzvala obyvatele z okolí Strážského a Michalovců, aby nekonzumovali ryby z přírodních vodních toků. Lidé ale jejich výzvy většinou ignorují.

Stát problém neřeší

"Problém kontaminace rozsáhlého území východního Slovenska nebezpečnými látkami PCB je mimořádně komplikovaný," tvrdí Věntusová z Greenpeace.

Látky PCB se ve východoslovenském podniku Chemko Strážské vyráběly mezi lety 1959 a 1984. Průmyslová činnost po sobě zanechala dědictví nejen v podobě tisíců tun toxického odpadu v areálu závodu, ale i rozsáhlé regionální zamoření nebezpečnými látkami.

PCB u nás: Jedovaté PCB? Česko patří ke špičce

"Jsme přesvědčeni, že se státní orgány dosud k problému PCB nepostavily s takovým důrazem, jaký mu náleží. Je například nezodpovědné, pokud stát není připravený pokračovat v monitoringu zdravotního stavu východoslovenského obyvatelstva z pohledu dlouhotrvající a nízké expozice PCB," říká Věntusová.

MŽP: PCB zlikvidujeme do roku 2010

"Na všech třech bodech, o nichž Greenpeace hovoří, se pracuje a věnuje se jim náležitá pozornost. Dokonce se na nich Greenpeace podílejí," uvedl pro Aktuálne.sk mluvčí ministerstva životního prostředí Peter Višváder.

Projekt nespalovacích technologií a zákon o environmentálních škodách jsou podle něj ve stádiu přípravy, takže v tomto směru je kritika neopodstatněná.

"Navzdory tomu, že chápeme netrpělivost Greenpeace, je třeba si uvědomit, že se jedná o velmi složité a finančně náročné záležitosti, které vyžadují svůj čas. PCB bychom měli zlikvidovat do roku 2010," dodal.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu