PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Globálne otepľovanie zničí vyše polovicu Amazonského pralesa


06.12.2007

Dôsledky klimatických zmien spolu s odlesňovaním môžu do roku 2030 zničiť alebo vážne poškodiť takmer 60 percent Amazonského pralesa, čo znemožní udržanie globálnych teplôt pod katastrofickými hodnotami.

Uviedol to v dnes zverejnenej správe Svetový fond na ochranu prírody (WWF). "Dôležitosť Amazonského pralesa pre podnebie Zeme nemožno podceňovať," uviedol autor správy Daniel Nepstad.

"Nie je podstatný len pre znižovanie svetových teplôt, ale tiež taký veľký zdroj sladkej vody, že môže stačiť na ovplyvnenie niektorých veľkých oceánskych prúdov. A okrem toho je obrovskou zásobárňou oxidu uhličitého."

Amazonský prales s rozlohou vyše 4,1 milióna kilometrov štvorcových pokrýva takmer 60 percent územia Brazílie. Do veľkej časti nepreskúmaný les obsahuje pätinu sladkej vody a asi 30 percent druhov rastlín a živočíchov na svete.

V správe WWF sa píše, že v najbližších rokoch dôjde v regióne podľa projekcií k zvýšeniu ťažby dreva, rozširovaniu chovu dobytka a zhoršeniu sucha. Môže to viesť k zničeniu 55 percent tohto dažďového pralesa.

Ďalšie štyri percentá by mohli zmiznúť v dôsledku poklesu zrážok nad pralesom o desať percent, čo sa predpovedá. Podľa WWF sa môže pri odlesňovaní Amazonského pralesa do roku 2030 vypustiť do ovzdušia 55,5 až 96,9 miliárd ton oxidu uhličitého, čo by predstavovalo dvojnásobok jeho ročných celosvetových emisií. Informovala o tom agentúra Associated Press.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu