PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

OMEZOVÁNÍ SVOBODY SLOVA V CHATECH

OMEZOVÁNÍ SVOBODY PROJEVU A SLOVA V CHATECH SE DĚLÁ KAMUFLOVANĚ. KDYBY TO BYLO PŘÍMO, TAK BY TO NEPROŠLO. PROTO POD ZÁMINKOU VULGARITY A EXTRÉMISMU SE VYBÍRAJÍ A SELEKTUJÍ NÁZORY, JAKÉ CHTĚJÍ MÍT JEŠTĚŘI Z TEMNÝCH SVĚTŮ, KTEŘÍ 90 % TOHOTO VŠEHO OVLÁDAJÍ SMĚREM K NIM. A LIDÉ TO BAŠTÍ, I OMBUTSMAN.

Ombudsman:
Regulace internetových diskusí je v pořádku


14.2.2008

Brno - Porušením práva na svobodu projevu není to, když provozovatelé internetových serverů podmiňují účast v diskusích registrací jednotlivých účastníků.

Provozovatelé serverů naopak mají právo zcela zablokovat diskusi, pokud se v ní objevují vulgární nebo rasistické příspěvky.

Tento závěr vyplývá ze šetření zástupkyně veřejného ochránce práv Jitky Seitlové. Na ombudsmana se totiž obrátili lidé s protesty proti kontrole diskuse na internetu, jde podle nich o omezování svobody projevu.

Je to obrana

Podle Seitlové ale provozovatelé serverů postupují v souladu se zákonem.

"Pokud by provozovatel serveru nepodnikl potřebné kroky k odstranění případného protiprávního jednání, nesl by sám veškeré sankční následky. Je tedy pochopitelné, že se tomu provozovatelé internetových diskuzí snaží předejít tím, že podmiňují účast v diskuzi povinnou registrací," uvedla Seitlová.

Podle ní je tak na základě IP adresy možné zjistit skutečného viníka protiprávního jednání.

O omezení svobody projevu nejde podle Seidlové ani v případě, kdy provozovatel serveru zcela zablokuje diskuzi pro vulgaritu nebo rasistické názory.

"Nejde o omezení svobody projevu, ale o ochranu obchodní společnosti provozující internetovou diskuzi před případným stíháním," uvedla Seitlová.

Jde o trestný čin

Podle Seitlové stejně přísně je posuzováno i hlasování, pokud vyjadřuje souhlas s protiprávním obsahem diskuzního příspěvku.

"V takovém případě se může jednat o naplnění skutkové podstaty "schvalování trestného činu," uvedla.

Protiprávním jednáním může být podle kanceláře ombudsmana například šíření pomluvy, různé formy informační trestné činnosti (šíření poplašných zpráv, výzvy k rasové nesnášenlivosti,propagace extrémistických hnutí), nekalá soutěž (očerňování konkurenčních produktů) nebo porušování autorských či jiných práv duševního vlastnictví.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu