Články ze světa
   100 - 120    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

101 Ať se láska neztratí (tel. seriál O ztracené lásce) (3.2002) - tn_101a.jpg (2746 bytes)1. strana, tn_101b.jpg (2819 bytes)2.strana

102 V proudu nekonečné energie Daniela Nekonečného (3.2002) - tn_102a.jpg (3323 bytes)obálka, tn_102b.jpg (2837 bytes)článek

103 tn_103.jpg (2815 bytes)Stínoví vládci (22.4.2002)

104 tn_104.jpg (4558 bytes)Robokrysa pomůže záchranářům (3.5.2002)

105 tn_105.jpg (2636 bytes)Vědci předvedli řízené krysy (3.5.2002)

106 tn_106.jpg (3565 bytes)Vesmírní lidé Sil světla na Řípu (3.5.2002)

107 tn_107.jpg (2769 bytes)Dálnice D47 - Tučné sousto (4.2.2002)

108 Naši předkové (2.2002) - tn_108a.jpg (2511 bytes)obálka, tn_108b.jpg (2257 bytes)1. strana, tn_108c.jpg (2292 bytes)2. strana

109 tn_109.jpg (3421 bytes)Komisař EU: Dekrety nám nevadí (12.4.2002)

110 tn_110.jpg (2582 bytes)Směr: Eropská Unie (2002)

111 tn_111.jpg (4239 bytes)Důvěra lidí mne zavazuje, ale i moc pomáhá; Zabráním návratu doby beztrestných podvodů a tunelování (5.2002)

112 Dopisy tn_112a.jpg (1360 bytes)Senátu (tn_112b.jpg (2208 bytes)obálka)

    a tn_112c.jpg (1393 bytes)Parlamentu (tn_112d.jpg (2145 bytes)obálka)

stvrzující předání petice proti čipové totalitě na vědomí. Text dopisů - sdělení 1646. (9.2002)

113 Mikročip ovláda ľudí - tn_113a.jpg (2951 bytes)obálka, tn_113b.jpg (2180 bytes)1. strana, tn_113c.jpg (4245 bytes)2. strana (38. týden 2002 Express International)

114 tn_114.jpg (3932 bytes)Dostanou britké děti čipy? (37. týden 2002)

115 tn_115.jpg (3078 bytes)Komerční banka vytáhla inteligentní platební kartu (18.2.2003)

116 tn_116.jpg (2572 bytes)Autem do Londýna? 5 Liber! (kamerový systém) (18.2.2003)

117 tn_117.jpg (2984 bytes)Chránit karty lze nejen čipem (27.3.2003)

118 tn_118.jpg (3413 bytes)Kartičky VZP nahradí čipy (27.3.2003)

119 tn_119.jpg (2290 bytes)Na co se odvolával sebevrah? Ovládají nás mimozemšťané! (3.2003)

120 tn_120a.jpg (1998 bytes)tn_120b.jpg (2307 bytes)tn_120c.jpg (1940 bytes)tn_120d.jpg (1621 bytes)Causa (4.2003)