Články ze světa
   81 - 100    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

81 tn_81.jpg (2950 bytes)200 lží denně (14.1.2002)

82 tn_82.jpg (3186 bytes)Britové obětují soukromí v boji proti delikventům (27.8.2001)

83 tn_83.jpg (3005 bytes)Papírové průkazky na autobus jsou již ve Znojmě minulostí (5.1.2002)

84 tn_84.jpg (3398 bytes)Čipové karty proti elektronickým zlodějům (10.1.2002)

85 tn_85.jpg (3139 bytes)Člověk ponese osobní data v čipu pod kůží (28.2.2002)

86 tn_86.jpg (2058 bytes)EU chystá čipovou zdravotní kartu (15.2.2002), Lidský čip vyvolal spory (28.2.2002)

87 tn_87.jpg (2420 bytes)Policisté zneužívají údaje (28.2.2002)

88 Potvrzení předání dopisu prezidentovi ČR (sdělení 1580 a obr. 448) (5.2.2002) - tn_88a.jpg (1492 bytes)dopis, tn_88b.jpg (1744 bytes)obálka

89 tn_89.jpg (2520 bytes)"Neviditelné" počítače už jsou na obzoru, ujišťují vědci (11.3.2002)

90 tn_l_cip1.jpg (3305 bytes)Leták Čipy 1. strana - Člověk ponese osobní data v čipu pod kůží (28.2.2002)

91 tn_l_cip2.jpg (3878 bytes)Leták Čipy 2. strana - EU chystá čipovou zdravotní kartu (15.2.2002), Lidský čip vyvolal spory (28.2.2002), "Neviditelné" počítače už jsou na obzoru, ujišťují vědci (11.3.2002)

92 tn_92.jpg (4239 bytes)Volební program - čipy na lidi (5.2002)

93 tn_93.jpg (3365 bytes)Dva milióny lidí zaplatí životem za sucho (29.4.2002)

94 Je libo mikročip? (názory známých osobností) (21.5.2002) - tn_94a.jpg (2737 bytes)1. strana, tn_94b.jpg (2715 bytes)2. strana

95 tn_95.jpg (1620 bytes)Aštar Šeran (20.5.2002)

96 tn_96.jpg (3550 bytes)TOTALITNÍ REŽIM? Posměváčkům tuhne úsměv na rtech...(8.6.2002)

97 tn_97.jpg (3686 bytes)Bilboard "Volte ODS nebo ČSSD - my už se nějak domluvíme" (6.2002)

98 tn_98.jpg (3706 bytes)Spor na Řípu: jedl Špidla opravdu strdí? (8.4.2002)

99 tn_99.jpg (2723 bytes)Strach z odposlechu mobilů se šíří (8.4.2002)

100 tn_100.jpg (2899 bytes)Brusel chce Temelín brát jako normu EU (26.4.2002)