Články ze světa
   61 - 80    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

61 tn_61.jpg (2576 bytes)Umíme zacházet s láskou? (23.4.2001)

62 tn_62.jpg (2227 bytes)Pomalý vývoj na Zemi (30.4.2001)

63 tn_63.jpg (2214 bytes)Vesmír je plný života (7.5.2001)

64 tn_64.jpg (4124 bytes)Vesmír prý stojí o setkání s Havlem (4.7.2001)

65 Karel Gott - Bojím se o tento svět (8.6.2001): textová verze, obrázková verze: tn_65u.jpg (3510 bytes)výřez titulní strany, tn_65p.jpg (2599 bytes)úvodní strana, tn_65a.jpg (2350 bytes)strana 1, tn_65b.jpg (2209 bytes)strana 2,
tn_65c.jpg (2292 bytes)strana 3, tn_65d.jpg (1989 bytes)strana 4, tn_65e.jpg (2043 bytes)strana 5, tn_65f.jpg (2188 bytes)strana 6, tn_65g.jpg (2277 bytes)strana 7, tn_65h.jpg (3821 bytes)strana 8

66 tn_66.jpg (2935 bytes)Ivo A. Benda: „Vesmírni ľudia si ctia zákon slobodnej vôle.“ (4.7.2001)

67 tn_67.jpg (3572 bytes)Láska prší z vesmíru (11.2001)

68 tn_68.jpg (1699 bytes)Biblická šelma je na světě (11.11.2001)

69 tn_69.jpg (2260 bytes)Leták "Výzva: zrušení peněz"

70 tn_70.jpg (2094 bytes)Mikročip jako "znamení bestie"?! (10.2000)

71 Mobily ze sci-fi (2001): tn_71a.jpg (2467 bytes)1. strana   tn_71b.jpg (2447 bytes)2. strana

72 tn_72.jpg (2039 bytes)Tady bude zahrada ráje (31.12.1992)

73 tn_73.jpg (2536 bytes)Dopis z UFOmagazínu SR (26.2.1999)

74 tn_74.jpg (2510 bytes)Dopis z UFOmagazínu SR (3.5.1999)

75 tn_75.jpg (2234 bytes)Organizace mimozemských civilizací, Sociální struktura vesmíru (3.1999)

76 tn_76.jpg (2074 bytes)Svět mimozemšťanů (4.1999)

77 tn_77.jpg (2140 bytes)Aštar Šeran - zadní strana obálky UFOmagazínu SR

78 tn_78.jpg (3190 bytes)Novinářka předpověděla zkázu už před třemi lety

79 tn_79.jpg (1009 bytes)Člověk jen jako číslo (6.2001)

80 tn_80.jpg (3238 bytes)Co chystá americká vláda ve spolupráci s tajnou službou CIA pod vedením pseudotvůrců (21.12.2001)