Články ze světa
   41 - 60    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

41 Kristus na kozmickej lodi - tn_41a.jpg (2369 bytes)první strana, tn_41b.jpg (2006 bytes)druhá strana (30.1.2001)

42 tn_42.jpg (3140 bytes)Ztraceného psa vám najde čip (15.11.2000)

43 tn_43.jpg (1952 bytes)Co se stane v tomto století? (2.1.2001)

44 Cesta od dokonalých protéz k mozkovým čipům - tn_44a.jpg (2579 bytes)první strana, tn_44b.jpg (2576 bytes)druhá strana (11.1999)

45 tn_45.jpg (2450 bytes)Smysl naší existence (16.1.2001)

46 tn_46.jpg (2511 bytes)Pravda a láska musí zvítězit (22.1.2001)

47 tn_47.jpg (2360 bytes)Morální stav lidstva (29.1.2001)

48 tn_48.jpg (2222 bytes)Co je myšlenka? (5.2.2001)

49 tn_49.jpg (2397 bytes)Vliv a síla ducha (12.2.2001)

50 tn_50.jpg (2842 bytes)Největší silou je láska (17.2.2001)

51 tn_51.jpg (2438 bytes)Začněte sami u sebe (19.2.2001)

52 tn_52.jpg (2668 bytes)Veľký skok do novej éry (1.2001)

53 tn_53.jpg (2402 bytes)Duch a hmota (26.2.2001)

54 tn_54.jpg (3299 bytes)Co všechno je láska (1.3.2001)

55 tn_55.jpg (2515 bytes)Vesmírná energie (5.3.2001)

56 tn_56.jpg (3385 bytes)Láska je pohlazení (8.3.2001)

57 tn_57.jpg (2522 bytes)Co je to světlo? (12.3.2001)

58 tn_58.jpg (2465 bytes)Všichni se vyvýjíme (19.3.2001)

59 tn_59.jpg (2517 bytes)Země je součástí vesmíru (26.3.2001)

60 tn_60.jpg (2149 bytes)Živá knihovna vesmíru (9.4.2001)