Články ze světa
   21 - 40    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

21 tn_21.jpg (3838 bytes)Ufoni jsou bratři (6.2000)

22 tn_22.jpg (2157 bytes)Jaká bude naše planeta? (31.5.2000)

23 tn_23.jpg (2578 bytes)Jakou cestou půjde lidstvo bez lásky? (9.5.2000)

24 tn_24.jpg (2067 bytes)Jak žije lidstvo na této Zemi? (13.6.2000)

25 tn_25.jpg (4167 bytes)Planeta Země bije na poplach, pomozte jí (4.4.2000)

26 tn_26.jpg (2448 bytes)Morální hodnoty lidí na této planetě (27.6.2000)

27 tn_27.jpg (3024 bytes)Přemýšlí lidé o osudu planety? (7.7.2000)

28 tn_28.jpg (2608 bytes)Víme, co je láska? (18.7.2000)

29 tn_29.jpg (2213 bytes)Budeme podporovat starý systém? (24.8.2000)

30 tn_30.jpg (4635 bytes)Láska nebo strach? (29.8.2000)

31 tn_31.jpg (2538 bytes)Jak žít vědomě (1.9.2000)

32 tn_32.jpg (4385 bytes)Hony už nejsou to, co bývaly (13.11.2000)

33 tn_33.jpg (4235 bytes)Skončí války, bída a utrpení? (4.12.2000)

34 tn_34.jpg (2336 bytes)Dokonalost života (12.12.2000)

35 tn_35.jpg (4396 bytes)Pamatuj, že nikdy nejsi sám (19.12.2000)

36 tn_36.jpg (4444 bytes)Sféra relativity a absolutna (28.12.2000)

37 tn_37.jpg (2403 bytes)Průkazky VZP platí (2.1.2001) Viz PROJEKT L.U.C.I.D

38 tn_38.jpg (2296 bytes)Věk Vodnáře je velmi důležitý pro všechny (8.1.2001)

39 tn_39.jpg (3764 bytes)Datový holografický záznam už není sci-fi (2.2.2001)

40 Reakce na sdělení 1274 - tn_40a.jpg (1347 bytes)Námět na projednání podnětu k USTANOVENÍ PROCESU PRAVDIVÉHO STAVU INFORMOVÁNÍ MÉDII členům vlády, parlamentu a senátu ČR
tn_40b.jpg (1339 bytes)dopisní obálka (5.1.2001)