Články ze světa
   361 - 380    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

361 Nové občianky odbúrajú byrokraciu

362 MASKY

363 Hackeri ovládnu počítač aj za pol minúty

364 Ľudia si na karty zvykajú len pomaly

365 Galileo

Evropská unie hledá zájemce o Galilea

366 Olomoucká radnice ruší na týden úřední dny

367 Nové občianske preukazy už od júla

368 Štátne infosystémy pripomínajú ementál

369 Identifikačné čísla kontra Biblia

370 Vliv umělého světla na lidské zdraví

371 Bezpečnostná diera bez záplaty

372 Nespoľahlivý faktor - ľudský

373 Počítače v štátnej správe: hackeri majú otvorené dvere

374 Polícia odhalí len zlomok e-útokov

375 Softvérové pirátstvo stále prekvitá

376 Znechucený Gott: Nelžete o mně !

377 Finance - Daně:Daně v ČR: Svobody neustále ubývá!

378 Nové dražší pasy dostanou děti už od kolébky

379 Dáma s čipom

380 Svet o 200 rokov - vidina ako z nočnej mory