PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Blair: Kjótský protokol zklamalProti tomu, že USA dosud odmítly podepsat Kjótský protokol,
protestovaly nedávno i stovky lidí před velvyslanectvím v Johannesburgu.

30.10.2005

Londýn - Britský premiér Blair opět vyvíjí tlak na USA a Čínu, aby ratifikovaly Kjótský protokol.

Blair pro nedělní vydání londýnského deníku Observer uvedl, že pokud jde o omezení emisí skleníkových plynů, Kjótský protokol zklamal. Varoval, že tato mezinárodní úmluva, jejímž cílem je zastavit globální oteplování, nebude účinná, jestliže se k ní nepřipojí i Spojené státy.

Do boje proti klimatickým změnám musejí být podle Blaira zapojeny kromě USA také prudce rostoucí asijské ekonomiky jako Čína, Indie a další, které spotřebovávají velké množství energie a produkují tak nadměrné množství oxidu uhličitého.

"Víme, že globální oteplování znamená velkou hrozbu. Energetickou politiku tlačí do popředí zneklidnění nad snižováním energetických zásob a vzrůstem cen ropy," řekl britský premiér.

Kjótský protokol signatáře zavazuje k postupnému snižování emisí oxidu uhličitého, metanu a dalších skleníkových plynů. Sice jej podepsala většina vyspělých států včetně Ruska, Spojené státy a některé asijské velmoci však nikoliv.

V roce 2001 americký prezident George Bush odmítl nechat Kjótský protokol ratifikovat, i když jsou Spojené státy největším producentem skleníkových plynů. Podle Bushe by uplatnění protokolu poškodilo americké hospodářství.

Kjótský protokol byl přijat v prosinci 1997. Česká republika jej ratifikovala v roce 2001. V případě České republiky a dalších zemí Evropské unie se jedná o snížení emisí o osm procent v prvním kontrolním období, tedy do roku 2012. Protokol rovněž umožňuje obchodování s emisemi mezi státy. Stát vypouštějící nadměrné množství skleníkových plynů, může toto množství prodat státu, který s dodržováním norem nemá problémy.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu