Články ze světa
   321 - 340    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

321   Veľký brat vás sleduje a odpočúva

322 Pan Prezident mezi Anděly ?

323 Klaus vetoval převod nemocenské na firmy

324 Klaus proti změně u nemocí

325 Další oblasti v ohrožení

326 Zvířata vytušila povodně včas, na rozdíl od člověka

327 Velkou vodu přivolávají sami lidé ničením přírody

328 Povodně budou častěji. Počítejme s tím

329 Drážďany se připravují na evakuaci

330 Zeď proti vodě má jen Praha

331 Kde stále hrozí řeky?

332 Vltavská kaskáda vzdoruje. Zatím

333 Uklidňují nás, ale my už víme své

334 Města se ocitají v obklíčení

335 Záplavy sužovaly Česko šestý den

336 Vodáci vyrazili na Bystřici, z říčky jsou dravé peřeje

337 Zapomněli jsme sa bavit s přírodou, v níž žijeme

338 O té vodě, která má daleko k nudě

339 Stav půdy svědčí o zkáze

340 Praha zatím třetí povodňový stupeň nevyhlásí