Články ze světa
   301 - 320    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

301 Saktor hovoril, že u nás je 300 miliardárov a chudoba

302 V Liberci budeme namísto penězi platit čipy

303 Odbory: Nechceme modrý kapitalizmus

304 Hackeri vyvinuli likvidátor RFID čipov

305 Firma vyžaduje, aby si zamestnanci implantovali elektronické čipy

306 Dokonale kontrolované ľudstvo

307 Neviditeľní pomocníci
1 2 3 4

308 Oko jako průkaz? Rozhovor s expertem

309 (audio záznam Rádia FM)
Spoločnosť Walnut Hills implantuje zamestnancom čipy

310 Češi to s kartami umějí

311 Technológia v štýle Minority Report už čoskoro realitou

312   Informovanosť prekračuje hranice

313   V ústrety globálnej totalite?

314 Nové Mapy.cz: Evropou a Českem z ptačího pohledu

315 Blue-ray: Zmena farby znásobí kapacitu

316 Ako fungujú moderné pamäťové médiá

317 Vzhľad rovnaký, kapacita sa zvyšuje

318 Elektromagnetické záření

319 Pozor, jste pod přísným dohledem státu

320 T-Mobile dal rýchlu sieť len Bratislave