Články ze světa
   501 - 520    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

501 Kreditní kartu má už každý čtvrtý Čech

502 Davos: čtvrtině počítačů vládnou hackeři

503 Slováci sa dostanú do USA bez víz asi v roku 2009

504 Meteorologové opět varovali před sněhovou vánicí

505 Orkán lidem zničil majetek za 1,5 mld

506 Globálne otepľovanie existuje, možno ho vidieť

507 OSN: Na zastavení změn podnebí už jen deset let

508 Tady Racek 1, jak mě slyšíte?

509 Nebyl jsem zrozen, byl jsem sem vhozen...

510 Internet - Šelma z Apokalypsy?

511 Elektronická komunikace s VZP ČR opět ve vyšší kvalitě

512 strana 1 strana 2 Agresívnosť s obrazovky

513 Čip pod kůží přestává být sci-fi

514 Věčný led ohrožuje ropovody

515 V jídelně si "očipují" své stravníky

516 strana 1 strana 2 strana 3 Proměňte život v nekonečnou slavnost

517 Ledovce mizí i v mrazivé Antarktidě

518 V Liberci budeme namísto penězi platit čipy

519 Veľký brat nás všetkých stále sleduje už aj dnes

520 Chytrá karta budoucnosti: vše v jednom