Články ze světa
   421 - 440    

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB. SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

421 Inteligentné etikety ustrážia čerstvosť potravín

422 Na rok začne SR vydávať europasy s dvoma biometrickými údajmi

423 V Británii čipujú smetiaky

424 Nemecko očipovalo smetné nádoby

425 RFID čip psa identifikoval obeť dopravnej nehody

426 RFID nájdeme všade, mobily nevynímajúc

427 RFID čipy prichádzajú do kasín

428 USA budú chrániť pasy aj identifikačným čipom

429 Nové europasy sú nebezpečné

430 Škola hlídá žáky kamerou. Porušuje zákon

431Pětatřicet ve stínu

432 Je poslední šance zažádat o "levný" pas

433 Kapsch: Poslední mýtnou bránu vztyčíme 26. listopadu

434 Sternova zpráva varuje

435 Bush: ve vydávání víz se chystá změna

436 Skener oční duhovky míří do mobilních telefonů

437 Do USA bez víz za dva roky?

438 USA stanovily podmínky pro bezvízový styk

439 Unie a USA se dohodly na sdílení dat cestujících

440 Intel sahá po supermoderní 32nanometrové výrobě, významně ušetří na materiálu